Liikkumisesteisille oma pysäköintisovellus – Pori mukana sujuvamman liikkumisen edistämisessä

Henkilöauto on yhä useammalle liikkumisesteiselle ainoa keinoa arkisten asioiden hoitoon. Valitettavan usein julkisilla paikoilla sijaitsevat pysäköintipaikat eivät kuitenkaan sovellu esimerkiksi pyörätuolin käyttäjälle. Autoliiton käynnistämä, kuntien kanssa yhteistyössä toteutettava projekti kokoaa liikkumisesteisten pysäköintipaikat yhteen sovellukseen.

Autoliitto on tuonut invapysäköintipaikat sovellukseen, joka on veloituksetta ladattavissa ja käytettävissä Android- ja iOS-käyttöjärjestelmille. Sovelluksen käyttö ei edellytä Autoliiton jäsenyyttä. Paikat näkyvät karttapohjalla, josta pääsee helposti myös navigointisovelluksiin.

Projektin tavoitteena on kehittää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi sovelluksen avulla edistetään saavutettavuutta sekä helpotetaan liikkumista useissa kaupungeissa, kuten myös Porissa.

– Minusta on tärkeää, että Pori on tässä mukana. Panostamme kaikissa katuverkon kehittämishankkeissa esteettömyyteen ja toteutamme muun muassa uusia invapaikkoja tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan, infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki toteaa.

Välimäen mukaan invapysäköintipaikoista on tärkeää jakaa tietoa kaikin mahdollisin tavoin.

– Autoliiton sovellukseen on annettu tiedot paikkatietomuodossa kaikista kaupungin katuverkolla ja yleisillä pysäköintialueilla olevista invapaikoista, Välimäki kertoo.

Projektin seuraavina askeleina on uusien, esteettömyydestä kiinnostuneiden kuntien saaminen mukaan projektiin sekä sovelluksen kehittäminen saadun palautteen pohjalta.

– On tärkeää, että asiakkaat antavat kommentteja järjestelmän käytettävyydestä ja mahdollisista kehittämistarpeista suoraan sovelluksen ylläpitäjälle, Välimäki muistuttaa.  

Kuva invapysäköintisovelluksesta