Uusi hanke edistää lainauskulttuuria

Porin kaupungille myönnettiin toukokuussa rahoitus Kesätöitä kiertotaloudesta -kilpailussa. Sitran luovuttaman tuen avulla toteutettiin uusi hanke, jonka tarkoituksena on edistää Porin kierrätyskeskukseen saapuvien käyttökelpoisten tavaroiden uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Tavaran uusi tarina -hankkeen tavoitteena on antaa vanhoille ja käytetyille tavaroille uusi elämä lainaamoissa. Käyttökelpoisia tavaroita pyritään nostamaan esiin tarinallistamisen keinoin eli tuotteita esitellään toimivina ja arvokkaina lainattavina aarteina. 

– Tarkoituksena on tuoda lainauskulttuuria esille, ja saada kuluttajat lainaamaan enemmän ostamisen sijaan. Jätteeksi meneville käyttökelpoisille tavaroille pyritään siis saamaan lisää elinaikaa, projektityöntekijä Emilia Kataja taustoittaa.

Hankkeen ideointi alkoi jo keväällä. Ajatus käyttökelpoisten tavaroiden lainaamiskäytänteestä lähti liikkeelle Porin kirjastossa keväällä avautuneesta liikunta- ja retkeilyvälineitä lainaavasta Liikuttamosta sekä Circwaste, Kohti kiertotaloutta -osahankkeesta, jossa edistetään yhteiskäyttöä ja lainaamista.

Hankkeen edistämistä varten Porin kierrätyskeskuksen työntekijöitä on ohjeistettu laittamaan sivuun lainaamoissa hyödynnettäviä tavaroita.

– Käyn muutamia kertoja viikossa katsomassa minkälaisia tavaroita he ovat saaneet kerättyä. Tavaroiden kunto tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan sekä pestään. Tulevaisuudessa tavaroita tullaan viemään esimerkiksi pääkirjaston yhteydessä toimivaan Liikuttamoon, Kataja sanoo. 

Porin kaupungin verkkosivuille on koottu kattava listaus kaupungilta lainattavista tai vuokrattavista vapaa-ajan tavaroista, kuten urheiluvälineistä, soittimista ja kausilipuista. Lue lisää yhteiskäytöstä sekä lainaamisesta ja tutustu valikoimaan toimipisteittäin.

Polkupyöriä Porin kierrätyskeskuksessa