Kaupungin tulosennuste heikentynyt – Talouden tasapainottamiseen etsitään edelleen keinoja

Porin kaupungin tammi-huhtikuun tulosennuste osoitti lähes 53 miljoonan euron alijäämää. Kesäkuun ennusteessa huomioitiin valtion tukitoimien vaikutus ja tuolloin tulosennusteeksi muodostui -34,5 miljoonaa. Heinäkuun raportissa tulosennuste on heikentynyt 0,7 miljoonalla eurolla -35,2 miljoonaan euroon. Tulosta on kohentanut sivistystoimialan parempi ennuste ja heikentänyt työllisyysmenoihin ennustettu ylitys.

Toimialakohtaisten ennusteiden mukaan konsernihallinnon talous on ylittymässä miljoonalla eurolla. Työllistettyjen palkkaamiseen tarvitaan vähintään 850 000 euron määrärahalisäys, jotta työllistämistä voidaan jatkaa alkuvuoden tasolla. Koronaepidemian vuoksi työmarkkinatuen kuntaosuuksia kertyy maksettavaksi tänä vuonna noin 1,5-2 miljoonaa euroa tavanomaista enemmän.

Perusturvan ylitysennuste alkuperäiseen talousarvioon on pidetty ennallaan 11,9 miljoonassa eurossa, minkä lisäksi perusturvalle on myönnetty 1 miljoonan euron lisämääräraha tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon. Määrärahamuutos ei vielä näy heinäkuun raportissa. Koronaviruksen aiheuttamia lisäkustannuksia on toteutunut elokuun loppuun mennessä n. 1,4 miljoonaa euroa, josta 0,8 miljoonaa on katettu määrärahasiirrolla sivistystoimialalta. Lisäksi koronavirus aiheuttaa jatkuvia kustannuksia lisääntyneinä sairauspoissaoloina.

Sivistystoimialan talouden arvioidaan toteutuvan n.1,4 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin. Rajoituksia purettiin kesän aikana, mikä on näkynyt maksutuottojen palautumisena normaalimmalle tasolle etenkin varhaiskasvatuksen sekä liikunta- ja kulttuurilaitosten osalta.

Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala on ilmoittanut, että aiemmin keväällä myönnetty 0,5 miljoonaa euroa lisämääräraha ei riitä joukkoliikenteelle koronatilanteesta aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseen. Tuoreiden laskelmien mukaan tarvittavan tuen määrä vuonna 2020 tulee olemaan 795 000 euroa, mikä tarkoittaa muut säästöt huomioiden toimialan kehyksen ylittymistä noin 0,2 miljoonalla eurolla

Tekninen toimiala pysyy talousarviossa. Rakennusten myyntivoitot toteutuvat 0,4 miljoonaa euroa talousarviota heikommin, mutta toimintamenoissa säästetään vastaava summa.

Satakunnan Pelastuslaitos ennustaa pysyvänsä talousarviossa ja liikelaitokset ennakoivat pieniä talousarvioylityksiä myyntitulojen heikennyttyä.

Koronaviruksen aiheuttamat veromenetykset jatkunevat ja talousarvion verotulokohta ei täyty. Verotulo-odotus talousarviossa on 330,9 miljoonaa euroa ja ennuste on edelleen 309,0 miljoonaa eli vajetta ennustetaan 21,9 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohdon, kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien kesken on maaliskuusta 2020 lähtien etsitty vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana.

Henkilöstön lukumäärässä ollaan melko lähellä viime vuoden heinäkuun tasoa. Vakinaisten määrä on laskenut hieman (-19 henkilöä), kuten määräaikaisten, työllistettyjen ja oppisopimussuhteistenkin lukumäärät. Päättyneitä palvelussuhteita on vuoden alusta laskien 207 kappaletta, joissa henkilön työpanos poistuu kokonaisuudessaan organisaatiosta. Vastaavaan aikaan vuonna 2019 näitä päättymisiä oli 172 kappaletta. Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset ovat hieman kasvaneet. Tämän lisäksi palvelussuhteen päättymissyitä on vielä useita, jotka eivät tarkoita suoraan henkilön työpanoksen poistumista, vaan teknistä muutosta palvelussuhteessa tai esimerkiksi osa-aikaisuutta. Täyttölupahakemuksia on 1.1.2020–2.9.2020 välisenä tehty 182 kappaletta, joista 2 on hylätty.

Porin kaupunginhallitus käsittelee tammi-heinäkuun 2020 talous- ja henkilöstöraporttia kokouksessaan maanantaina 7. syyskuuta.

Kaupunginhallitus