Kulttuurin ystävät käyttävät Porin kaupungin tuottamia kulttuuripalveluja monipuolisesti ja usein

Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksikön järjestämässä kyselyssä kartoitettiin asukkaiden kokemuksia Porin kaupungin tuottamista kulttuuripalveluista. Vastauksia kertyi kaikkineen ilahduttavat 578 kappaletta.

Kysely koski Porin kaupunginkirjastoa, Pori Sinfoniettaa, Porin lastenkulttuurikeskusta ja Kulttuuritalo Annista, Porin taidemuseota, Satakunnan Museota sekä kaupungin virallisia juhlia kuten itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus, uudenvuoden vastaanotto ja ilotulitus.  

Vastauksista selvisi, että aktiiviset kulttuurin kuluttajat käyttävät kaupungin tuottamia kulttuuripalveluja monipuolisesti ja usein. Eniten käytetään Porin kaupunginkirjaston palveluja, joita vastaajista 25 prosenttia käytti vähintään kerran viikossa tai useammin. Myös museot ja Pori Sinfoniettan palvelut ylsivät kärkeen käyttöasteensa perusteella. Kirjasto, Satakunnan Museo ja Pori Sinfonietta koettiin myös tärkeimmiksi kunnallisiksi palveluiksi.  

­­– Kokonaisuudessaan suurin osa vastanneista ilmoitti käyttävänsä kulttuuripalveluja. Vastanneista vain 33 prosenttia ilmoitti, ettei käytä kaupungin kulttuuripalveluita lainkaan, tai käyttävänsä niitä vain harvoin. Yleisin syy oli muiden,  kaupungin tarjonnan ulkopuolisten kulttuuripalvelujen käyttö. Yleisesti enemmistö, 94 prosenttia vastaajista piti kunnallisia kulttuuripalveluja joko erittäin tai melko tärkeinä, toteaa kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin

Muita palveluja ovat esimerkiksi teatterit. Teatteripalvelut eivät Porissa ole kaupungin ylläpitämiä palveluja, minkä vuoksi ne eivät sisältyneet tähän kyselyyn. 

– Vastauksista ilmeni runsas tuki ja arvostus kaupungin kulttuuripalveluja sekä niiden merkitystä ja saatavuutta kohtaan. Monipuolisille kulttuuripalveluille on selkeä tarve ja vastausten perusteella työn alla olevaa kulttuurin kehittämissuunnitelmaa pystytään viemään osallistaen eteenpäin kuntalaisten toiveiden mukaisesti, kertoo suunnittelija Paula Kauppila

Vastanneiden kesken suoritettiin arvonta. Arvontaan osallistui vastaajista 305 henkeä, joiden kesken arvottiin viidelle onnekkaalle 50 euron arvoiset lahjakortit Porin kaupungin verkkokauppaan. Arvonnan voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.  

 

 

Sellokarhu