Läheisten vierailut perusturvan vanhuspalveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä olevien asiakkaiden luona

Oireettomat läheiset voivat vierailla rajoitetusti tapaamassa vanhuspalveluiden ympärivuorokautisissa yksiköissä olevia asiakkaita. Asiakkaan luona voi olla korkeintaan kaksi vierailijaa kerrallaan.

Vierailulle ei ole suositeltavaa tuoda alle kouluikäistä lasta, jotta pystymme takaamaan sekä lasten että asiakkaan turvallisuuden.

Vierailut eivät ole sallittuja, jos vierailijalla on lieviäkin tartuntataudin oireita, kuten kuumetta, yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia. Jos tällaisia oireita ilmenee, tulee hakeutua koronavirustestiin ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

Vierailijoiden tulee soittaa yksikköön etukäteen ja sopia vierailusta henkilökunnan kanssa. Samalla henkilökunta antaa ohjeita käsihuuhteen ja mahdollisesti tarvittavien suojaimien käytössä. On myös muistettava huolehtia kahden metrin turvavälin säilymisestä sekä asiakkaisiin että henkilökuntaan. Vierailijan tulee noudattaa hänelle annettuja ohjeita.

Vierailijan nimi ja asuinpaikkakunta kirjataan yksikössä ylös.

 

Ovi