Joukkoliikennejaosto linjasi avoimen joukkoliikenteen sopeuttamisesta

Porin seudun joukkoliikennejaosto linjasi kokouksessaan 15. syyskuuta, miten avoimen joukkoliikenteen palvelutasoa ensisijaisesti sopeutetaan, jos joukkoliikenne-kustannuspaikan määrärahat vuodelle 2021 eivät riitä vuoden 2019 tasoisen joukkoliikenteen tuottamiseen tai jos koronatilanne vähentää entisestään ihmisten liikkumista.

Joukkoliikennejaoston mukaan olemassa olevia vuoroja voidaan vähentää tarvittaessa kevätkaudella 2021. Avoimen joukkoliikenteen painopiste on jatkossa työmatka- ja asiointiliikenteessä.

Tulevaisuudessa Tiedepuiston pysäkillä tehdään enemmän vaihtoja linja-autosta toiseen. Myös Meri-Porin linjoihin tulee muutoksia, mutta vasta uuden linjastosuunnitelman myötä lähivuosien aikana.

– Linjastomuutokset tulevat olemaan mittavat. Valmistelua tehdään tosiasioiden perusteella ja suunnitteluohjelmistojen avulla, toteaa toimialajohtaja Lauri Kilkku.

Bussi laiturilla kesällä