Koivulan päiväkoti palkintosijalle kilpailussa Satakunnan turvallisimmasta rakennustyömaasta

Itä-Porissa sijaitsevan Koivulan päiväkodin peruskorjaushanke on sijoittunut toiseksi Satakunnan alueen talonrakennustyömaiden välisessä työturvallisuuskilpailussa. Rakennusteollisuuden järjestämässä kilpailussa etsittiin vuoden 2019 turvallisinta työmaata.

Vuosittain järjestettävän työturvallisuuskilpailun arviointikriteerinä toimii talonrakennustyömaiden työturvallisuuden havainnointimenetelmä eli niin sanottu TR-mittari. TR-mittauksilla havainnoidaan työmaiden keskeisiä tapaturmiin vaikuttavia asioita eli koneita, välineitä, työskentelyä, telineitä, kulkusiltoja, tikkaita, putoamissuojauksia, sähköä, valaistusta, järjestystä, jätehuoltoa ja pölyisyyttä. TR-mittauksen maksimitulos on 100 pistettä. Koivulan päiväkoti sai kisassa 92,9 pistettä

Vuonna 1974 rakennetun Koivulan päiväkodin vanhan osan peruskorjaus toteutettiin vuosina 2018 ja 2019. Kantavia rakenteita lukuun ottamatta lähes kaikki päiväkodin rakennustekniikka uusittiin. Hankkeessa noudatettiin nolla tapaturmaa -ajattelun periaatteita.

 – Turvallisuus näkyi sekä arjessa että suunnittelu- ja kehitystyössä, ja henkilöstö sitoutui aidosti turvallisten työ- ja toimintatapojen noudattamiseen. Meillä on osaavia työntekijöitä, jotka erinomaisella asenteellaan pitivät huolta työmaan yhteisestä turvallisuudesta, kertoo toimitilojen ylläpitopalveluiden esimies Jouni Lehtinen Porin kaupungilta.

Vaikka turvallisen työympäristön edellytysten luominen on työnantajan vastuulla, tarvitaan käytännön toteutukseen myös esimiesten ja henkilöstön yhteistyötä ja laajaa osallistumista. Turvallisuus ja sen edistäminen näkyvät työpaikan turvallisuuskulttuurissa.

 – Kaupunki tekee koko ajan töitä työturvallisuuden eteen, ja menestyminen kilpailussa on pitkäjänteisen työn tulosta. Turvallisuus on esillä kaikissa tilaisuuksissa aina johtoryhmän kokouksista työmaiden urakoitsijapalavereihin ja henkilöstön työhyvinvointipäiviin, kertoo teknisen toimialan turvallisuuskoordinaattori Jari Mäkisalo.

 Rakennusteollisuuden työturvallisuuskilpailussa ovat mukana kaikki Satakunnan piirin alueen rakennustyömaat, joille aluehallintovirasto on tehnyt kilpailuvuoden aikana TR-mittauksen. Kilpailun voitti NCC Suomi Oy:n työmaa As Oy Porin Kampus 4  94,6 pisteellä ja kolmanneksi sijoittui Skanska Talonrakennus Oy:n työmaa As Oy Porin Baritoni  92,7 pisteellä.

 

 

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa