Perusturvalautakunnan asialistalla merkittäviä säästöehdotuksia

Perusturvalautakunta kokoontuu torstaina 24.9. käsittelemään vuoden 2021 talousarviota ja siihen liittyviä merkittäviä perusturvan toimintaa koskevia säästöehdotuksia.

Kaupunginhallituksen myöntämän talousarvion raamin mukaan perusturvalla on käytettävissään vuoden 2021 aikana hieman alle 303 miljoonaa euroa. Talousarvioraami velvoittaa eläköitymisten kautta toteutettavaan henkilöstön vähennysvelvoitteeseen (250 henkilötyövuotta, josta perusturvan osuus 80-90 henkilöä). Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti henkilöstövähennys toteutetaan eläköitymisten kautta, eikä osa-aikaistamisista, lomauttamisista tai irtisanomisista keskustella.

Perusturvan toiminnan jatkaminen nykyisellään vaatisi kuitenkin lähes 312 miljoonaa euroa vuoden 2021 aikana. Perusturva ei pysty tarjoamaan nykyisiä palvelujaan kuntalaisille 8,5 miljoonaa euroa nykyistä halvemmalla ilman, että toimintaan tehdään isoja muutoksia.

− Perusturvassa on käyty läpi kattavasti kaikki palvelut, myös ei-lakisääteisten palveluiden pieni osuus. Ei-lakisääteisistä palveluista saatava hyöty on kuitenkin kustannussäästöä merkittävämpää, joten säästöehdotukset painottuvat muihin toiminnan muutoksiin. Säästettävä summa on niin suuri, että pienillä toiminnan muutoksilla riittävää säästöä eri kerry, perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnas kertoo ehdotusten taustoista.

Ehdotuksista kohti päätöksentekoa

Perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen talousarvioesitys etenee kaupunginhallituksen päättämän aikatauluprosessin mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy perusturvan talousarvioesityksen ja ehdotetut säästötoimenpiteet päätetään toteuttaa, kaikkien lopetettavaksi esitettyjen yksiköiden osalta henkilökunnan kanssa käydään neuvotteluja toisiin yksiköihin siirtymisestä.

Ehdotettujen säästötoimenpiteiden jälkeenkin perusturvan talousarvioesitys on määrärahoiltaan kriittinen. Talousarvion toteuttaminen tulee edellyttämään koko perusturvalta säästäväistä ja taloudellista toimintatapaa, jolloin esimerkiksi palvelujen lisäykset eivät ole mahdollisia.

Säästöehdotukset kohdistuvat kaikille palvelualueille

Annetussa talousarvioraamissa pysymiseksi koko perusturvan toimintaa on ollut välttämätöntä tarkastella kriittisesti. Ehdotettujen muutosten toteuttaminen tulee vaatimaan palveluiden ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä. Perusturvalautakunnan päätettäväksi esitetään talousarvioesityksen osana seuraavia säästöehdotuksia:

Sosiaali- ja perhepalvelut:

 • Pormestarinluodon ja Pihlavan asukastupien toiminnan lopettaminen. Palvelua tarjotaan jatkossa muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen osana.
 • Tilapäishoitoyksikkö Poijun toiminnan muutos pitkäaikaiseksi asumiseksi. Tilapäishoito ostetaan ostopalveluna.
 • Aikuissosiaalityön välivuokraustoiminnan supistaminen luopumalla Ulvilanpuiston kiinteistöstä sekä omassa omistuksessa olevista huoneistoista.
 • Kotiranta I toiminnan lopettaminen. Asiakkaat hoidetaan toisissa yksiköissä tai hyödynnetään palvelusetelin tarjoamia mahdollisuuksia.

Terveys- ja sairaalapalvelut:

 • Saattohoitopalvelun ostamisen lopettaminen. Saattohoito toteutetaan jatkossa omana toimintana.
 • Sairaalapalveluiden Noormarkun akuutti lyhytaikaishoidon osastotoiminnan lopettaminen.
 • Psykososiaalisten palveluiden asumispalveluiden ostopalveluja karsitaan.
 • Psykososiaalisten palveluiden tilamuutokset sijoittamalla työtoiminta Jopi, päivätoiminta Tinki, kohtaamispaikka Positiimi, Liikkuva Tuki LiiTu sekä päihdekurssin toiminta ja nuorten vastaanotto samaan osoitteeseen.
 • Asiakkaiden neuvontapalvelujen toimintamallin painopistettä muutetaan ja neuvontayhteistyötä 3. sektorin kanssa vahvistetaan.

Vanhuspalvelut:

 • Himmelin ja Kyläsaaren ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon hallittu lopettaminen vuoden 2021 loppuun mennessä.  
 • Noormarkun vanhuspalveluiden lähipalvelukeskuksen toiminnan lopettaminen vuoden 2020 loppuun. Asiakkaat kuntoutetaan toisissa yksiköissä ja kotona.
 • Kotiranta II toiminnan lopettaminen vuoden 2020 loppuun. Lavian toiminta keskittyy Aleksinhoviin. Asiakkaat hoidetaan toisissa yksiköissä.
 • Uudenkoiviston vanhustentalon vuokraustoiminnasta luopuminen vanhuspalveluiden toimesta.

Palvelualueille kohdistuvien säästöehdotusten lisäksi perusturvan sisäisten palveluiden osalta esitetään, että eläköityvän henkilöstön tilalle ei rekrytoida uusia henkilöitä. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannuksia lasketaan vähentämällä palveluiden ostoja 2,5 miljoonalla eurolla.

Tuottavuusohjelman toteutukseen tarvitaan lisämäärärahaa

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta perusturva kehittää toimintaansa ja parantaa palveluitaan tuottavuusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden avulla. Talouden raamin säästötavoitteista huolimatta tuottavuusohjelmaan on investoitava, jotta palveluiden kehitys on mahdollista toteuttaa.

Perusturvan tuottavuusohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan lisämäärärahaa noin 7 miljoonaa euroa.

Tuottavuusohjelma kehittää perusturvan palveluita ja keventää palvelurakennetta. Lisämäärärahaa hyödynnettäisiin vuoden 2021 aikana esimerkiksi vanhuspalveluiden kotiin vietävien palveluiden vahvistamiseen erityisesti kotihoidon ja kuntoutuspalveluiden osalta, kaikenikäisten omaishoidon kehittämiseen, vammaispalveluiden kotiin vietävien palveluiden vahvistamiseen sekä lastensuojelun kehittämistyöhön. Lisämäärärahaa hyödynnettäisiin myös monialaisen sote-keskuksen sekä paljon palveluita tarvitsevien palvelukokonaisuuden kehittämiseen. Määrärahaa varattaisiin myös henkilöstön työhyvinvointiin, erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon sekä tiedolla johtamiseen.

 

Nuija