Rautatienpuistokatu 5:n soveltuvuutta yhteiskäyttöisen virastotalon sijaintipaikkana selvitetään

Porin kaupunki selvittää Rautatienpuistokatu 5:n kiinteistön soveltuvuutta kaupungin ja valtion yhteiskäyttöisen virastotalon uutena sijaintipaikkana.

Porin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt valmistelivat keväällä 2020 aiesopimuksen. Sopimuksella sovittiin yhteistyöstä, jonka tarkoituksena oli selvittää tilaratkaisun toteuttamisen edellytykset ja reunaehdot, tilaratkaisuun kohdistuvat tavoitteet ja vaatimukset sekä mahdollisuudet sijoittaa vaatimukset täyttävä tilaratkaisu KOy Teljäntorin tiloihin.

Loppukesän 2020 aikana Porin kaupungille vahvistui, että Teljäntori Oy:n osakkeiden hankinta ja vuokrasopimuksen allekirjoittaminen aiesopimuksessa määritellyssä määräajassa on erittäin epätodennäköistä. Rautatiepuistokatu 5:n ottaminen mukaan tarkasteluun on mahdollista, koska aiesopimus kiinteistön asuntokäyttöön muuntamisesta raukesi huhtikuussa 2020.

Porin kaupungin henkilöstön kannalta koronatilanne ja siitä seuranneet etätyökäytännöt ovat muuttaneet tapaa työskennellä niin, että tilankäytön uudelleentarkastelu tulee tehdä.

– Laskevasta henkilöstömäärästä ja kasvaneesta etätyömäärästä johtuen on tarkoituksenmukaista nostaa tilatehokkuutta ainakin Porin kaupungin käyttöön tulevissa tiloissa. Nämä seikat korostavat keskitetyn ja tehokkaan toimitilaratkaisun tarvetta, toteaa tilayksikön päällikkö Mikko Viitala Porin kaupungilta.

Poriin suunnitellaan modernia yhteiskäyttöistä virastotaloa, jonka on tarkoitus tuoda kaupungin ja valtion palvelut keskitetysti porilaisten lähelle. Tavoitteena on parantaa yhteistyötä sekä asiakas- ja työntekijäkokemusta. Alustavan arvion mukaan kohteessa tulisi työskentelemään noin 460 kaupungin työntekijää ja noin 340 valtionhallinnon työntekijää. Kyseessä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen ja kokonaan uusi yhteiskäyttövirastokonsepti.

Rautatienpuistokatu 5 ulkoa