Ikäihmisten liikkumiseen panostetaan Porissa

Porissa halutaan pitää huolta ikäihmisten kunnosta tarjoamalla monipuolista toimintaa. Ohjattua liikuntaa viedään reuna-alueille kiertävän liikunta-auton sekä kuntokahvien merkeissä. Kotihoidon henkilöstö aktivoi ikääntyneitä tablettien ja jumppaämpäreiden avulla. 

Nimenomaan ikäihmisille suunnattu toiminta mahdollistuu hankkeen kautta, jossa Porin kaupunki on mukana. Porissa hanketta vetävä Hannele Wallin on innoissaan siitä, että rahoituksen avulla voidaan järjestää uudenlaista toimintaa ja lisätä kuntoilua myös reuna-alueilla. 

– Yhtenä tavoitteena on viedä liikuntatoimintaa kaupungin reuna-alueille kiertävän liikunta-auton muodossa. Nyt poikkeusaikoina käynnistimme ohjauksen Preiviikin urheilukentällä, Reposaaren Tornitalon pihassa ja Ahlaisten vanhusten palvelutalojen piha-alueella.  Tavoitteena on saada näillä alueilla asuville ikäihmisille yhteistä liikuntatoimintaa, kesän parvekejumppien jatkona, kuvailee Wallin. 

Ikäihmisille järjestetään ohjattuja kuntosaliryhmiä ja tasapainokoulua sekä kerran viikossa yhteisiä esteettömiä kävelyhetkiä Karhuhallissa. Eri puolilla Poria järjestetään kuntokahveja, joissa liikutaan ja jumpataan kahvin lomassa. 

– Nämä tapahtumat toimivat tietysti myös sosiaalisina kohtaamisina ikäihmisille, toteaa Wallin. 

Aktivointia kotihoidon ja liikuntapisteiden kautta

Hankerahoilla on mahdollistettu 15 tabletin hankinta ikääntyneiden käyttöön.

– Laitteet kiertävät nyt alkuun kokeiluluonteisena kotipalvelun henkilökunnan mukana. Tarkoituksena on tuoda vaihtelua itsenäiseen liikkumiseen. Kotipalvelulla on myös jumppaämpäreitä, joita he voivat viedä ikääntyneille liikkumisen aktivoimiseksi, sanoo Wallin. 

Liikunnanohjauksen ei tarvitse toteutua pelkästään ammattilaisten toteuttamana, vaan liikuntaa voi harrastaa myös muiden innostamana. Siksi hankkeessa koulutetaan VertaisVetureita, jotka innostavat ikäihmisiä liikkumaan. 

Ammattilaisten neuvontaa saa Porissa liikuntaneuvontapisteillä, joissa on mukana ikääntyneiden hyvinvoinnin lisäämiseen tähtääviä tahoja, kuten perusturvan ravitsemus, suun terveys ja ehkäisevän päihdetyö. Mukana on myös erilaisia mittauksia sekä kolmannen sektorin tahoja. 

– Neuvontapisteitä meillä on pääkirjastossa, pääterveysasemalla sekä liikuntamateriaalia on tarjolla kaikissa Porin Liikkujan apteekeissa, vinkkaa Wallin. 

Porissa järjestetään ikääntyvien hyvinvointitapahtuma 30. syyskuuta kello 10–18 nuorisotalolla, osoitteessa Isolinnankatu 12. Tervetuloa kuulemaan lisää hankkeen puitteissa toteutettavasta toiminnasta sekä saamaan vinkkejä liikkumisesta, ravitsemuksesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. 

Lisätietoja järjestettävästä toiminnasta löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta

Hankkeella potkua tekemiseen

Innostetaan Ikiliikkujaksi -hanke on käynnissä 31.12.2020 asti. Hanke pohjautuu Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan ja toiminta rakennetaan tämän ohjelman ympärille. Voimaa vanhuuteen -terveysliikuntaohjelman tavoitteena on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. 

Hanke toteutetaan ja koordinoidaan Porin sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön liikuntapalvelun toimesta. Yhteistyökumppaneina ovat Porin perusturva sekä Sataedu, Winnova ja SAMK. 
 

Aluehallintaviraston logo
Senioreita ulkoilemassa