Liisantorin ja ruotsinkielisen koulun kaava luonnosvaiheessa

Malminpään kaupunginosassa sijaitsevan alueen kaavaluonnos on nähtävillä 14. marraskuuta asti.

Asemakaavaluonnoksessa lisätään rakennusoikeutta ja liitetään koulun alueeseen nk. Palojoen kiinteistö. Tarkoituksena on laajentaa alueesta monipuolinen Porin ruotsinkielisen koulun kampus. Tonteilla sijaitsevia rakennuksia puretaan uudisrakentamisen tieltä. 

Liisantorin osalta kaavassa merkitään alueelle rakennetut rakennelmat nykyisen tilanteen mukaisesti. Lisäksi kaavaan merkitään alueelle suunniteltu maanalainen kulkuyhteys koulun ja urheilukentän välille.  

Tutustu kaavan asiakirjoihin 609 1743

 

Ote ajantasa-asemakaavasta, alueen rajaus kartalla.