LOKAKUUN UUTISKIRJE

Muutosten tuulet ovat edessä. Tämä on Selvin päin Satakunnassa -hankkeen viimeinen uutiskirje, mikä ei kuitenkaan tarkoita etteikö ehkäisevän päihdetyön kehittäminen Satakunnassa jatkuisi. Tulevaisuuden Sotekeskus -kehittämishanketta on jo käynnistelty ja Selvin päin Satakunnassa -hankkeen projektisuunnittelija Tellu Rosenqvist siirtyy Oma hyvinvointi -osahankkeen koordinaattoriksi. Satakulttuuria -hanke puolestaan on saanut mahtavan startin: hankkeen aloituswebinaariin “Kulttuurihyvinvointi totta jo tänään!” osallistui lähes 70 ihmistä.

SELVIN PÄIN SATAKUNNASSA -HANKKEEN ARVIOINTI

Toimintakauden lopussa on hyvä katsoa myös taaksepäin ja arvioida, miten hankkeen tavoitteisiin on pystytty vastaamaan. Hankkeessa on tehty arviointia kautta matkan ja nyt arviointia ja palautetta pyydetty myös tärkeimmiltä sidosryhmiltä ja hankkeen toimintaan osallistuneilta. 

Selvin päin Satakunnassa –hankkeen ohjausryhmälle ja Satakunnan ehkäisevän päihdetyön verkoston jäsenille suunnattuun kyselyyn vastasi 16 henkilöä. Vastaajista valtaosa (94%) oli täysin/jokseenkin samaa mieltä, että hankkeen tavoitteet ovat olleet selkeästi määriteltyjä, tavoitteet ovat olleet kaikkien toimijoiden tiedossa ja tavoitteista on ollut yhtenäinen näkemys. Hankkeen myös katsottiin suoriutuneen valtaosasta toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta hyvin/melko hyvin. 

Vastaajien nimeämät keskeisimmät Selvin päin Satakunnassa -hankkeen tulokset ja vaikutukset on koottu alla olevaan taulukkoon. Tarkempiin tuloksiin voit tutustua täällä.

Kommentteja listattuna


Hankkeen toimintaan osallistuneille suunnattuun, sisällöltään hieman erilaiseen kyselyyn, vastasi 23 henkilöä. Vastaajista 61 % ilmoitti tuntevansa hankkeen hyvin tai erittäin hyvin. Hankkeen toimenpiteistä tutuimmat toimenpiteet liittyvät Pakka-toimintamallin mukaiseen työhön, sisältäen mm. ostokokeet, päihdetilannekyselyn sekä erilaiset kampanjat. Myös muut hankkeen toimet ja toimenpiteet olivat vastaajien joukossa hyvin tunnettuja. 

Kommentteja puhekuplissa

Vastaajat olivat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä hankkeen kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja sen tarjoamiin tilaisuuksiin, asteikolla 1-5 arvosanaksi saatiin 4,1. Hankkeen järjestämät tilaisuudet ja seminaarit saivat arvosanaksi 3,4, viestinnästä arvosanaksi saatiin 3,8 ja toiminnan organisoinnista 3,7.
Tarkempiin tuloksiin voit tutustua täällä.

VERKOSTOISTA VOIMAA -DIGIKIRJA

Selvin päin Satakunnassa -hanke on julkaissut digijulkaisun loppuraporttinsa tueksi. VERKOSTOISTA VOIMAA -julkaisu kokoaa yhteen hankkeen tuotokset ja tulokset. Julkaisun toivotaan toimivan työkaluna kunnille ehkäisevän päihdetyön toteutukseen tekemällä näkyväksi kuntien ehkäisevän päihdetyön laajuutta ja vaikuttavuutta. Julkaisu toimii myös viestikapulana Satakunnan Tulevaisuuden Sote-keskus ja SATASOTE – Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeille. Maakunnan päihde- ja riippuvuushaasteisiin pystytään vaikuttamaan, kun maakunnan ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat kunnossa ja otetaan käyttöön haasteisiin vastaavat vaikuttavaksi todetut toimintamallit, kuten Pakka -toimintamalli, puheeksiotto, mini-interventio ja nuoriin kohdistuvat varhaisen puuttumisen toimintamallit, kuten Valomerkki-keskustelu ja Omin jaloin -menetelmä. Julkaisu lanseerattiin hankkeen loppuwebinaarissa 30.9. 

 

Selvin päin Satakunnassa -hanke julkaisee myös loppuraportin, mikä on luettavissa hankkeen sivuilta lokakuun viimeisellä viikolla: https://www.pori.fi/organisaatio/hankkeet-ja-verkostot/selvin-pain-satak...

SATAKULTTUURIA-HANKKEEN ALOITUSWEBINAARI: KULTTUURIHYVINVOINTI TOTTA JO TÄNÄÄN!

Satakuntalaisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman teon lähtölaukauksena ja Satakulttuuria-hankkeen aloitustilaisuutena järjestettiin Kulttuurihyvinvointi totta jo tänään! -webinaari 29.9.2020. Webinaarissa kuultiin kulttuurihyvinvoinnin monista ulottuvuuksista, kuten erityistaidetoiminnasta, Satapsykiatrian kulttuurifoorumista, kulttuurin TEAviisarista Satakunnassa, maahanmuuttajien kulttuurihyvinvoinnista sekä siitä, miten kulttuuri ja hyvinvointi linkittyvät myös talouteen. Tauoilla virkistystä toivat sairaalaklovnit. Koulutusiltapäivän materiaalit löytyvät täältä

Kaksi naista klovniasuissa

Klovnitohtorit Pikku-Riski ja Vieno Orvokkinen olivat yllätysvieraina Kulttuurihyvinvointi - totta jo tänään! -webinaarissa ja pohtivat omasta näkökulmastaan, että mitä kulttuurihyvinvointi oikein on. Upeita oivalluksia kuultiin. Kuva: Piia Astila.

EURAN KEHITTÄJÄRYHMÄ TOI YHTEEN ASIAKKAAT, TYÖNTEKIJÄT JA PÄÄTTÄJÄT

Sataduunia- ja Satakulttuuria-hankkeiden yhteistyönä järjestettiin kehitysvammaisten työhönvalmennusta ja työllistymisasioita pohtiva kehittäjäryhmä Euran toimintakeskuksessa. Ryhmä valitsi kehittämisen kohteeksi tuen ja ohjauksen nykyisissä palveluissa sekä avotyöntekijöiden hyvinvoinnin. Ryhmässä yhteiskehitettiin palveluita ja saatiin kehitysvammaisten oma ääni, toivomukset ja tarpeet esiin ja kuulluksi ammattilaisille ja päättäjille.

Ryhmä laati yhteisen reseptin, joka kertoo mitä kaikkea tarvitaan hyvinvoivan avotyöntekijän tukeen ja ohjaukseen. Mitä ainesosia ja menetelmiä? Keitä kaikkia tarvitaan? Mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä? Tärkeänä koettiin, että ohjaukselle on riittävästi aikaa ja se on säännöllistä. Avotyössä eteen tulleita tilanteita, niin onnistumisia kuin haastaviakin asioita, on hyvä välillä purkaa ohjaajan kanssa. Myös molemminpuoliset yhteydenotot nähtiin tärkeinä asioina.

Kehittämisryhmän työn tulosta voidaan hyödyntää ohjaajien työskentelyssä nykyisten avotyöntekijöiden tukena sekä uusien asiakkaiden kohdalla, kun suunnitellaan työtoimintaa avotyönä. Kehittämistyön raportti löytyy täältä.

Ihmisiä istuu pöydän ääressä

Euran kehittäjäryhmä vauhdissa. Kuva: Minna Viinamäki.

ERITYISRYHMIEN TAIDETOIMINNALLE HAETAAN JOUKKORAHOITUSTA

Luova Satakunta -joukkorahoitussivun avulla taidetoimijat voivat hakea rahoitusta työlleen. Osallisuus teatteri hakee rahoitusta erityisryhmien elokuva- ja teatteritoiminnalle sekä kokemusasiantuntijoiden keikoille. Taidetoiminnalla tuodaan näkyväksi erityisryhmien elämää ja sitä, miten heidän asiansa ovat samanlaisia kuin kaikkien muidenkin, sanoo taidepainotteisen erityistyön ohjaaja Ari Impola. Luova Satakunta -sivusto on luotu Satakuntaliiton koronatuen avulla. Hankkeen toteuttajat ovat Satakunnan tuottajaverkosto, Porin kaupunki ja Kallo, yhteistyössä Rauma, Eura, Eurajoki, Kokemäki, Säkylä, Merikarvia ja Pomarkku.

TULOSSA

1.12. klo 12:00-15:00 VALTAKUNNALLINEN ELOKUVA- JA TEATTERISEMINAARI TAITEEN RAJAMAILLA 
Kehitysvammaisten teemaviikolla järjestetään seminaari live-esityksenä. Ensi-illan saa myös Osallisuus teatterin Kohti uutta epänormaalia -näytelmä.
 

Selvin päin Satakunnassa -hankkeen projektisuunnittelijat kiittävät kaikkia yhteistyöstä ja toivottavat kaikille hyvää syksyn jatkoa!

Kolme ihmistä seisoo ulkona

Tellu Rosenqvist, projektisuunnittelija, Selvin päin Satakunnassa -hanke, 044 701 0579

Jenni Lahtinen, projektisuunnittelija, Selvin päin Satakunnassa -hanke, 044 701 9705

Jani Torsti, projektisuunnittelija, Selvin päin Satakunnassa -hanke, 044 701 1488 

Outi Lähteenlahti, projektisuunnittelija, Satakulttuuria -hanke, outi.lahteenlahti(at)satasairaala.fi, 050 473 5264, hankkeen nettisivu

Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakulttuuria -hanke ja Selvin päin Satakunnassa -hanke, 044 707 9164
Hankkeiden yhteinen fb-sivu: @hytehankkeet
 

Kuvituskuva uutiskirjeelle