Isomäen urheilukeskuksen alueelle asemakaavan muutos

Isomäen urheilukeskuksen alueelle on laadittu yleissuunnitelma. Alueelle laaditaan asemakaan muutos, joka osaltaan aloittaa alueen kehittämisen. Kaavamuutoksen asiakirjat ovat nähtävillä 14. joulukuuta asti.

Isomäen alueen yleissuunnitelmassa osoitetaan erilaisia vaihtoehtoja alueen palveluiden parantamiseksi sekä muun muassa liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Alueelle laadittavassa asemakaavamuutoksessa on tarkoitus ratkaista yleissuunnitelmassa olevia aiheita ja osoittaa rakentamiselle, pysäköinnille ja esimerkiksi hulevesien käsittelylle paikat.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä Ramboll Arkkitehdit MY laatima yleissuunnitelma löytyvät kaavan 609 1747 sivulta.

Alue on osa Porin kansallista kaupunkipuistoa.

Kuva Ramboll / Arkkitehdit MY

 

Isomäen alueen yleissuunnitelma, havainnekuva. Urheilukeskusken alueelle sijoitettu tulevia rakennuksia.