Koiviston ulkoilupuiston (Mastojen alue) kaavoitus käyntiin

Asemakaavan muutoksella varmistetaan entisen lyhytaaltoaseman kulttuuri- ja rakennushistoriallisen arvon säilyminen ja kehitetään alueen virkistyskäyttöä Itä-Porin laajimpana yhtenäisenä viheralueena. Kaavamuutoksen asiakirjat ovat nähtävillä 14. joulukuuta asti.

Alueella on käynnissä Come In! URBACT -hanke, jossa tutkitaan alueen käyttöä ja kehittämisen tarpeita sekä muun muassa Kulttuuriviritin-hanke. Alue on entisen lyhytaaltoaseman kulttuuritoimijoiden aktiivisessa käytössä ja toimii lähialueen asukkaiden virkistysalueena.

Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy kaavan 609 1736 sivulta.

 

Kaavoitettavan alueen sijainti opaskartalla