Satakunnan koronavirusepidemian tilanne ja suositukset 26.11.

Koko Satakunta on siirtynyt koronaviruksen kiihtymisvaiheeseen. Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on antanut 26.11. uusia alueellisia suosituksia. Suositusten tiivistelmä on koottu alle, ja voit tutustua suosituksiin kokonaisuudessaan Satasairaalan verkkosivuilla.

Alueellista maskisuositusta kiristetään

Alueellinen työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajaa käyttöä koko Satakuntaan THL:n kiihtymisvaiheen suosituksen mukaisesti. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vahvasti kaikille julkisissa sisätiloissa. 

Suositus koskee maanantaista 30.11. alkaen myös toisen asteen oppilaitosten henkilöstöä ja oppilaita (lukiot, ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulu). Niissä oppilaitoksissa, joissa yläkoulu on toisen asteen oppilaitoksen yhteydessä, suositus koskee myös yläkoulun oppilaita.

Suositus koskee perus-opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksessa maskin voi korvata visiirillä. Porin varhaiskasvatusyksikkö suosittelee maskin käyttöä myös vanhemmille tuodessa tai hakiessa lasta varhaiskasvatuksesta sisätiloista. 

Lue lisää: Kasvomaskien käyttösuositus Satakunnan alueella

Yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoituksia kiristetään

Yli 20 henkilön sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. Leviämisvaiheen alueilta saapuvien vieraiden kutsumisessa tulee käyttää harkintaa. Työyhteisöjen tilaisuuksien järjestämisessä tulee käyttää erityistä harkintaa. Työyhteisöjen tilaisuuksien järjestämisessä tulee pyrkiä rajaamaan sisätiloissa pidettäviin tilaisuuksiin työyhteisöjen henkilöitä enintään 5 samaan tilaisuuteen. Myös yksityisissä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, jos turvaetäisyyksien pito ei onnistu. 

Ylioppilasjuhlien järjestämisen suositus oppilaitoksille

Oppilaitosten järjestämät ylioppilasjuhlat tulee järjestää turvavälit ja hygieniaohjeet huomioiden. Osallistujat on hyvä rajata ylioppilaisiin, henkilökuntaan ja esiintyjiin. Maskisuositus on voimassa myös ylioppilasjuhlissa.

Harrastustoiminnan suositukset

Harrastustoiminnassa suositellaan joukkueurheilun ja kontaktilajien kilpailutoiminnan rajaamista vain omalle alueelle. Rajoitus ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Harrastuksissa tulee huomioida THL:n sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on mahdollista välttää lähikontaktit.

Matkustamisen suositukset

Matkustamisen osalta ei suositella tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen maakuntiin.

Etätyön suositukset

Julkisen sektorin työntekijöille suositellaan laajaa etätyömahdollisuuksien hyödyntämistä, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Valtioneuvosto suosittelee vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Satakunnassa yli 50 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi. Joulukuussa on voimassa samat kokoontumisrajoitukset kuin marraskuussa.

Satakunnassa on viime aikoina ollut useita joukkoaltistumistilanteita esimerkiksi ravintolassa, pankissa, työpaikalla ja kahdessa koulussa. Kyseisistä joukkoaltistumisista todettiin neljä jatkotartuntaa. Lue lisää Satakunnan yleisestä Satakunnan koronavirusepidemian tilanteesta sekä voimassa olevista valtakunnallisista suosituksista Satasairaalan verkkosivulta.
 

Koronanäyte sairaanhoitajalla