Yhdessä kohti Hiilineutraalia kuntaa – Kerro vinkkisi hiilijalanjäljen pienentämiseen

Pori on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä. Jotta pääsemme tavoitteeseen, tarvitsemme mukaan kaikkia kuntalaisia. Tämän vuoksi tahdommekin joulukuussa käynnistyvän HINKU-kampanjan myötä kuulla ja jakaa asukkaiden ilmastotekoja sekä vinkkejä päästöjen vähentämiseen.

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Tavoitteena on päästövähennysten ohella vahvistaa paikallista hyvinvointia esimerkiksi kustannussäästöjen, energiaomavaraisuuden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. 

Jokaisen yksittäisenkin ihmisen ilmastoteoilla on merkitystä ja jokainen asukas on tärkeässä asemassa kasvihuonepäästöjen hillitsemisessä. Suomen kasvihuonepäästöistä noin 70 prosenttia aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta. Olisi siis tärkeä miettiä, mitä voisimme kukin tehdä ilmaston hyväksi. Mitä kannattaa hankkia ja mitä kierrättää? Mitä muutoksia asumiseen tai ruokailutottumuksiin voisi tehdä? 

Jokainen teko merkitsee

Suomalaisen on mahdollista pienentää omaa ympäristökuormitustaan pienillä valinnoilla elintasoaan laskematta. Vaikka joskus omat pienet teot päästöjen vähentämiseksi saattavat tuntua merkityksettömiltä, on niillä suuri vaikutus, kun kaikki pienet teot kasataan yhteen. 

Joulukuussa alkavan HINKU-kampanjan myötä halutaankin paitsi levittää tietoisuutta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, myös osallistaa asukkaita keräämällä heidän vinkkejään käytännön teoista kohti hiilineutraalia kuntaa. 

– Kaikki ehdotukset ja ideat hiilijalanjäljen pienentämisestä tullaan kasaamaan yhteiseksi vinkkilistaksi HINKU-hankkeen nettisivuille, josta jokainen voi käydä niitä lukemassa ja mahdollisesti myös ottamassa osaksi omaa arkea, kertoo HINKU-hankeen projektipäällikkö Esa Merivalli.

Kampanjan aikana ehdotuksia ja ideoita kerätään kuukausittain vaihtuvien, ajankohtaisten teemojen parista. Kuukausittain uusi teema julkaistaan aihetta avaavan uutisen yhteydessä ja samalla käynnistetään kilpailu, johon voi osallistua oman vinkkinsä kertomalla. Ensimmäinen HINKU-kampanjan teemakuukausi alkaa 1. joulukuuta. Joka kuukausi yksi asukkaiden vinkeistä palkitaan. Ideasi jakamalla voit siis paitsi auttaa kaikkia kuntalaisia matkalla kohti hiilineutraalia kuntaa, myös voittaa hiilineutraaliutta edistävän tuotepalkinnon.

 

Metsä