Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavan aikataulu viivästyy

Marraskuussa pidetyssä viranomaisneuvottelussa Varsinais-Suomen Ely-keskus, Satakuntaliitto ja Satakunnan museo edellyttivät täydentäviä selvityksiä mm. luontoarvojen, rakennusinventoinnin päivityksen sekä meluselvityksen osalta.

Satamaa koskevan uuden meluselvityksen laadinta on jo alkamassa, mutta luontoselvityksiä ja saarten rakennusinventoinnin päivitystä on mahdollista tehdä vasta keväällä 2021.

- Tahkoluodon satamaa sekä sen ympäristöä ja Paakarien saaristoa koskevan Tahkoluoto-Paakarit 2040 osayleiskaavan ehdotusvaihe siirtyy kesään tai syksyyn 2021, kertoo yleiskaavasuunnittelija Juha Mäkelä.

Yleiskaavan valmistelua jatketaan edelleen tavoitteena turvata sekä Tahkoluodon kemikaali- ja syväsataman kehittyminen että saarten vapaa-ajan käyttö. Kaupunkisuunnittelu tiedottaa suunnittelun etenemisestä, kun kaavaehdotus selvityksineen valmistuu.

Osayleiskaavan aineistoon voit tutustua kaavan sivulla.

Uutisen kuva Lentokuva Vallas Oy.

Tahkoluoto-Paakarit osayleiskaavan aluetta ilmakuvassa