Täsmennyksiä liikuntapaikkojen käyttöä koskien 3.12. alkaen

Porin kaupunki tiedotti koronavirustilanteen toimenpiteitä ja rajoituksista tilojen käyttöä koskien tänään aamupäivällä. Liikuntatilojen käytön osalta joitakin täsmennyksiä:

- Alueellisen tartuntatautityöryhmän suositusten mukaisesti sisäliikuntatilat suljetaan aikuisten harrastetoiminnalta, eli 16-vuotiaiden ja tätä vanhempien osalta.

- Sisäliikuntatilojen käyttöä koskeva rajoitus ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua. Aikuisikäisten (16-vuotiaat ja vanhemmat) kilpa- ja huippu-urheilijoiden ammattimainen toiminta määritellään seuraavasti:

  • Sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuva ammattiurheilu tai maajoukkuetoiminta, joka perustuu tulorajaan 11 600 €/vuosi (OKM:n määritelmä)
  • Olympiakomitean (OK) tukiurheilija
  • Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) apurahaurheilija   

- Lasten ja nuorten (15-vuotiaat ja nuoremmat) harrastustoiminnan jatkuminen nähdään poikkeusoloista huolimatta tarpeelliseksi mahdollistaa. Sisäliikuntatilat ovat siis edelleen seura- ja yhdistystoiminnan puitteissa tapahtuvan lasten ja nuorten harrastustoiminnan käytössä.

- 15-vuotiaiden ja nuorempien ikäluokkien osalta harjoittelua voidaan jatkaa, mutta harjoittelun jatkumisen edellytyksenä on, että THL:n sekä OKM:n ohjeita hygieniasuosituksista ja turvaväleistä noudatetaan tarkkaan

- Mikäli saman ikäluokan joukkueessa on osa yli 15-vuotiaita, voi koko joukkue silti harjoitella, kun etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti. Turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan. Ottelut on syytä keskeyttää. Harrastustoiminnassa ja julkisten tilojen käytössä on huolehdittava, että osallistujien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan sekä välttää kontakteja.

- Harjoitustilan varannut seura vastaa siitä, että hygieniasuosituksia noudatetaan ja turvavälit toteutuvat harjoituksen aikana. Seuran vastuulla on ohjeistaa toimihenkilöitään, harrastajiaan sekä harrastajiensa huoltajia voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista.

- Sisäliikuntatilojen pukutilojen käyttöä ei suositella, jotta etäisyydet ovat tosiasiallisesti mahdollista säilyttää.

- Pääsy sisäliikuntatiloihin on ainoastaan vuoroja varanneiden seurojen harrastajilla ja toimihenkilöillä. Seuralla on käytössään ainoastaan ne tilat, jotka se on varannut käyttöönsä.

- Toistaiseksi noudatetaan sisäliikuntatilojen päätettyjä vuorojakoja, eikä mahdollisten peruutusten myötä vapautuvia vuoroja voi varata.

- Seurojen tulee ilmoittaa sivistystoimialan tilavaraukseen sähköpostilla (tilavaraus@pori.fi), tämän ohjeen perusteella peruutettavista vuoroista. Seurojen tulee ilmoittaa tilavaraukselle myös mitkä ryhmät käyttävät mitäkin vuoroja. Ilmoitus tulee tehdä ensi tilassa, viimeistään perjantaihin 4.12.2020 klo 9 mennessä. 

- Lounais-Suomen aluehallintovirasto arvioi lähipäivinä kokoontumisrajoituksia perustuen muuttuneeseen epidemiatilanteeseen ja on todennäköistä, että julkisten tilaisuuksien henkilömäärää rajataan ja suuremmat tilaisuudet kielletään. Uuden päätöksen tarkka sisältö ei ole vielä selvillä. 
 

Karhuhalli