Satakunnan koronatilanne vakaa, Pohjois-Satakunta edelleen leviämisvaiheessa

Satakunnan tartuntatautien torjunnan työryhmä päivitti tilannearviotaan Satakunnan koronavirustilanteesta 10. joulukuuta. Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 332 varmistettua Covid-19 -tapausta.

Epidemia Satakunnassa keskittyy edelleen voimakkaasti Pohjois-Satakuntaan, etenkin Karviaan ja Honkajoelle. Muualla Satakunnassa tilanne on pysynyt varsin vakaana. Uusia tapauksia kuitenkin todetaan ympäri Satakuntaa ja varotoimien noudattaminen on tärkeää kaikkialla. Tartunnanjäljitys toimii ripeästi ja tartunnanlähde on selvillä lähes 90 % tapauksista.

Porissa viimeisen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 25/100 000 asukasta (26.11.–9.12.2020, tiedot omasta tilastosta, joka on reaaliaikainen ja tarkastettu). Pohjois-Satakunnassa vastaava luku on peräti 385.

Pohjois-Satakunnassa otetuista näytteistä oli viime viikolla positiivisia 4,5 %, edellisellä viikolla 7,7 %. Muualla Satakunnassa positiivisia näytteitä oli vain 0,4 % tutkituista näytteistä.

Sairaalahoidon tarve on odotetusti lisääntynyt. Juuri nyt sairaalahoidossa on viisi koronapotilasta, joista kaksi on kotiutumassa. Teho-osastolla ei ole potilaita. On todennäköistä, että sairaalahoidon tarve edelleen jonkin verran lisääntyy ja siihen on varauduttu. Satasairaalan toiminta jatkuu normaalina, mutta tilannetta seurataan tiiviisti ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan aktiivisesti.

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä totesi kokouksessaan, että alueelliset suositukset pidetään ennallaan. Pohjois-Satakunnassa jatkuvat tiukat toimet leviämisvaiheen vuoksi. Muualla Satakunnassa jatkuu kiihtymisvaihe suosituksineen.

Mahdollisista joukkoaltistumisista kerrotaan viipymättä yhteistyössä tartunnanjäljityksestä vastaavien kuntien kanssa.

Paikkakuntakohtaista tilannetta paikkakunnittain voi tutkia THL:n julkaisemasta koronakartasta, jonka tiedot päivittyvät joka päivä noin kello 12.

Lisätietoja koronaviruksesta löytyy osoitteesta pori.fi/korona tai Satasairaalan verkkosivuilla.

Koronanäyte sairaanhoitajalla