Asemakaavojen valmistelu

Vireillä olevien 1. asemakaavojen ja/tai asemakaavamuutosten rajaukset ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä nähtävillä olevat asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 29. tammikuuta asti. Salaplakkarin nähtävilläoloaika jatkettu 8.3. asti.

Asemakaava asetetaan vireille Salaplakkarin (Lavia) kaupunginosaan, jossa muutetaan puistoaluetta loma-asunnon tontiksi. Katso kaavan 609 1749 aineisto. HUOM! Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikaa on pidennetty 8.3.2021 asti

Hyvelänviikin ja Lotskerin alueelle suunnitellaan kiertoliittymää Lounatuulentien ja Pohjoisväylän sekä maantie 2660 risteykseen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat nähtävillä yhtä aikaa. Katso kaavan 609 1748 aineisto.

Asemakaavaluonnoksella kaavoitetaan Lotskeriin Pohjoisväylän ja maantien 2660 risteyksen koillispuolelle olemassa olevan taajaman yhteyteen uusi pientaloalue ja tehdään aluevaraus lisäuomalle. Katso kaavan 609 1579 aineisto.

Asemakaavaluonnos Honkaluodossa laajentaa yritysalueen yli viidenkymmenen hehtaarin kokoiseksi. Kaavaluonnoksessa osoitetaan alueita paljon tilaa vaativien yritysten, esimerkiksi varasto-, logistiikka- ja niiden tukitoimintojen sijoittumiselle. Tutustu kaavan 609 1725 aineistoon.

Mielipiteet pyydetään esittämään kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Uutisen kuva Honkaluodon yritysalueesta. Kuva Lentokuva Vallas Oy.

 

Honkaluodon aluetta ilmakuvassa (2019)