Pori jatkaa lapsiystävällisenä kuntana

Suomen UNICEF on myöntänyt Porin kaupungille toisen kerran Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Tunnustus ei ole vain päälle liimattu tarra, vaan se velvoittaa kaupunkia toimimaan Lapsiystävällinen kunta -mallin työvaiheiden, sisältöjen ja ohjeistusten mukaisesti.

Porissa on viimeisten vuosien aikana panostettu lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn ja tuotu esille niitä hyviä asioita, joita kaupungissa jo tehdään. Nyt toimintaa tullaan kartoittamaan entistä enemmän kuuntelemalla lapsia ja nuoria.

– Tulemme kartoittamaan lapsen oikeuksien toteutumisen nykytilannetta alkuvuodesta, jonka jälkeen lähdemme kehittämään toimintaa. Teemme tulevan vuoden aikana myös uuden toimintasuunnitelman kartoituksen tulosten pohjalta. Näin pystymme luomaan selkeät tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit työlle, sanoo Porin Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Tytti Männistö Pori kaupungilta.

Lapsiystävällinen kunta -työ käynnistyi Porissa vuonna 2016, ja kaupungille myönnettiin ensimmäinen UNICEFin tunnustus marraskuussa 2017. Tällä kertaa tunnustus myönnettiin Porille neljäksi vuodeksi. Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan Pori sitoutuu jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä.

– Tunnustus annetaan niiden tavoitteiden saavuttamisesta, jotka on määrätty osaksi mallin yhteistyötä ja kuuluvat toimintasuunnitelmaan. Kaikki meillä tehty työ lasten hyväksi ei ole tunnustuksen peruste, vaan se, mistä on erikseen sovittu UNICEFin kanssa. Tunnustuksessa mitataan tavoitteiden toteutumista, selventää Männistö.

Uuden tunnustuksen myötä UNICEF kiittää Poria erityisesti Lapsiystävällinen kunta -työn viestinnän onnistuneesta kehittämisestä. Lapsiystävällisyyttä ja lapsen oikeuksia on tuotu näkyvämmäksi ja tietoisuus niistä on kasvanut. Lisäksi Pori on toteuttanut toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin toteutumista. Lasten ja nuorten asioihin on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ja monialainen työskentely on lisääntynyt.

– Lapsen oikeuksien toteutuminen vaatii tekoja sekä lasten jokapäiväisessä arjessa että kunnan hallinnossa ja päätöksenteossa. Pori on tässä työssä hyvällä polulla ja tahtotila on hyvä. Työtä vielä kuitenkin riittää ja onkin hienoa, että Pori on sitoutunut jatkamaan Lapsiystävällinen kunta -työtä ja resursoimaan siihen edelleen, toteaa lapsiystävällisen hallinnon asiantuntija Sanna Koskinen Suomen UNICEFilta.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on uudistunut kuluneen vuoden aikana. Pori ryhtyy toteuttamaan kehittämistyötä uusitun mallin mukaisesti vuoden 2021 alusta. Malli on työväline, jonka avulla kunta turvaa hyvän lapsuuden erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFin kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin. Porin lisäksi mukana on tällä hetkellä 35 kuntaa.

 

lapset pelaavat jalkapalloa