SAMKin opiskelijan Circwasten Porin kaupungin osahankkeelle tehty opinnäytetyö on valittu vuoden 2020 parhaaksi AMK-insinöörityöksi

SAMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Sanna Lindgren on voittanut Insinööriliiton vuoden 2020 parhaan insinöörityön opinnäytetyökilpailun AMK-insinööritöille suunnatussa sarjassa.

Sanna Lindgrenin opinnäytetyön aiheena oli Pientalon hiilijalanjälki ja rakennusjäte. Työn tilaaja ja rahoittaja oli EU-rahoitteisen CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hankkeen, Porin kaupungin osahanke, Resurssitehokas rakentaminen ja asuminen Porin seudulla.

Insinöörityökilpailun tuomaristo nimesi erinomaisen insinöörityön elementeiksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja insinööriammatin arvostuksen nostamisen. Nämä elementit olivat vahvasti osana Lindgrenin opinnäytetyötä.

– Asuminen ja rakentaminen aiheuttavat paljon päästöjä. Koska suunnitteluvaiheessa kiinnitetään rakennushankkeen kustannukset, voidaan silloin myös vaikuttaa rakennuksen hiilijalanjälkeen. Sen vuoksi rakennuslupavaiheessa on tärkeää ottaa mukaan myös hiilijalanjäljen arviointi. Energiatehokkuus huomioidaan rakennuslupavaiheessa siten, että jokaiselle uudisrakennukselle tulee tehdä energiaselvitys, jossa on ilmoitettu myös energiatehokkuusluokka, Lindgren sanoo.

Sanna Lindgrenin kolme vinkkiä rakennuksen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen:

1. Tärkeimpiä ovat oikeastaan asumisen aikana tehdyt valinnat. Esimerkiksi huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella laskee energiankulutusta viisi prosenttia sähkölämmitteisessä rakennuksessa. Kannattaa myös pyrkiä vähentämään turhaa lämpimän veden käyttöä.

2. Suosi uusiutuvia energiamuotoja.

3. Hyvä ja laadukas rakentaminen pienentää hiilijalanjälkeä. Aina ei kannata rakentaa uutta vaan pitäisi pyrkiä pidentämään jo olemassa olevien rakennusten elinikää. Pidetään siis huolta omasta asunnosta asumisen aikana.

 

Sanna Lindgren istuu sohvalla