Pori saa merkittävän avustuksen ulkoilumahdollisuuksien parantamiseen

Porin metsän ja Luotojen alueen ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia parannetaan ensi vuoden aikana. Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta Porin kansalliselle kaupunkipuistolle noin 380 000 euroa liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksien sekä lähiluontoon pääsyn parantamiseksi.  

Rahoitus on osoitettu polkuverkon kunnostukseen ja kehittämiseen Luotojen alueella ja Porin Metsässä.   

– Hankkeen avulla on tarkoitus parantaa eri ikä- ja kohderyhmien arkiliikunnan edellytyksiä Porin metsässä ja Luotojen alueella. Avustus mahdollistaa kohteiden saavutettavuuden, kulutuksen kestävyyden, turvallisuuden, viihtyisyyden ja houkuttelevuuden parantamisen. Uusimme myös kohteiden opasteita ja pyrimme lisäämään tietoa lähiluontokohteista ja liikuntareiteistä, toteaa kansallisen kaupunkipuiston projektipäällikkö Heli Nukki.  

– Tietoisuutta ja opastusta lisäämällä houkuttelemme liikkumaan etenkin niitä käyttäjiä, jotka eivät ennestään tunne tai käytä näitä kohteita, toteaa liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.  

Infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki kertoo, että avustus on hyvin merkittävä ja mahdollistaa jo vuosia esillä olleiden kunnostamistarpeiden toteutuksen. Porin metsässä rahalla kehitetään polkuverkostoa, valaistusta ja opastuksia. Nykyisiä ulkoilureittejä parannetaan, jotta reiteistä saadaan kestävämmät. Porin metsään tehdään penkkilenkki, joka on esteetön ja saavutettavissa myös erityisryhmille. Eri käyttömuotoja yhteensovitetaan, kuten hiihtolatujen ja kävelyreittien kohtaamispaikkoja silloitetaan. Lisäksi tehdään hoito- ja käyttösuunnitelman päivitys.   

Luotojen alueella polkuverkoston kuljettavuutta parannetaan ja tehdään polkujen varsille maisemanhoitotyötä, jotta näkymät jokimaisemaan saadaan auki. Harrastustoiminnan edellytyksiä sekä puutarha- ja lähiviljelymahdollisuuksia alueella parannetaan. Alueelle tehdään myös kaksi esteetöntä rantatasannetta ongintaa ja melontaa varten. Lisäksi opasteita ja viitoitusta parannetaan.   

– Ympäristöministeriön avustuksella tehtävät parannukset ovat merkittäviä alueen käyttäjien kannalta. Ensi vuoden jälkeen meillä on entistä paremmat puitteet ulkoiluun Kansallisen kaupunkipuiston alueilla, iloitsee Koppelomäki.    

Hankkeella vastataan porilaisten toiveisiin   

Porilaisten luontokokemuksia selvitettiin kyselyn avulla vuonna 2019. Vastauksista ilmeni, että Porin metsän kuntopolut ja Luotojen virkistysreitit ovat merkittäviä luontoliikuntakohteita. Etenkin kohteiden hyvä saavutettavuus eli helppo pääsy luontoon saa ihmiset liikkumaan enemmän luonnossa.   

– Vastaajat pitivät lähiluontoa tärkeänä ja he kertoivat, että jos luontoa on lähellä tarjolla, niin sinne myös mennään. Saavutettavuudella käsitettiin lyhyen etäisyyden lisäksi myös kohteiden helppokulkuisuutta ja soveltumista monille eri käyttäjäryhmille kunkin erityiset tarpeet huomioiden. Esimerkiksi liikuntarajoitteisten parempaa huomioimista toivottiin sekä reittien ja kohteiden lapsiystävällisyyttä. Lisäksi eri lajien kuten maastopyöräilyn, ratsastuksen ja kalastuksen huomioimista toivottiin. Palvelurakenteisiin, tasoon ja kunnossapitoon toivottiin parannusta. Tällä ministeriön rahoituksella voimme toteuttaa nimenomaan näitä porilaisilta esille tulleita toiveita, sanoo Nukki.   

Heli Nukki metsässä
  Kansallisen kaupunkipuiston projektipäällikkö Heli Nukki kertoo, että avustuksella parannetaan luotojen alueen reitistöjen rakenteita.

Porin kansallinen kaupunkipuisto on Kokemäenjoen suistossa ja rannoilla sijaitsevien sekä rakennettujen että yhä viljelykäytössä olevien kulttuuriympäristöjen, puistojen ja puistokatujen, kaupunkimetsien ja jokivarsiluonnon yhdessä muodostama kansallisesti arvokas kokonaisuus. Kaupunkipuisto on elämyksellinen, helposti tavoitettava ja tervehdyttävä arkipäivän terveysliikuntakohde, joka omalta osaltaan houkuttelee ihmisiä liikkumaan ja tätä kautta parantamaan hyvinvointiaan.    

Hyvinvointiraha tukee samojen tavoitteiden toteutumista   

Porin kaupungilla on parhaillaan jaossa Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahaa 100 000 euroa. Hyvinvointirahan teemat ovat tulevana vuotena ulkoilu ja elämykset, yhteisöllisyys ja digisosiaalisuus.    

– Hyvinvointiraha sekä juuri julkaistu Pori liikkuu -mobiilisovellus kohdistuvat myös samaan liikkumista edistävään teemaan. Meillä on ensi vuonna tulossa erittäin hyvä paketti hyvinvoinnin, liikunnan ja luonnossa liikkumisen edistämiseen, iloitsee Lahti.  

 

Markku Koppelomäki ja Petteri Lahti Isomäen maastossa