Karjarannan asemakaava ehdotusvaiheessa

Kaavassa osoitetaan alueita K-Supermarketille sekä teollisuus- ja varastorakennuksille. Lisäksi muodostetaan lisää katualuetta Karjarannantielle. Kaavaehdotus on nähtävänä 5. helmikuuta asti.

Karjarannan aluetta kehitetään asumisen ja palveluiden alueeksi, jota tämä asemakaavan muutosehdotus osaltaan tukee. Kaavan toteuttamisen myötä syntyy uusia ja työpaikkoja sekä rakennusvaiheessa että toimintavaiheessa. Kaavamääräyksissä edellytetään muun muassa hulevesien hallintaan liittyviä ratkaisuja. Lisäksi laaditaan tonttijako.

Tutustu kaavan 609 1740 aineistoihin.

Mielipiteet pyydetään esittämään kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95, 28101 PORI tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Kaava-alueen rajaus ilmakuvassa