Haku Porin alakoulujen erikoisluokille on käynnissä

Porin kaupungin alakoulujen painotettuun opetukseen voivat hakea toisella sekä kolmannella luokalla opiskelevat oppilaat. Lisäksi tänä vuonna peruskoulun aloittavilla on mahdollisuus hakea englanninkieliselle erikoisluokalle. Opetus alkaa elokuussa 2021.

Hakuaika alakoulujen painotettuun opetukseen on 7.1.–31.1.2021. Tällä hetkellä toisella luokalla opiskelevat oppilaat voivat hakea Cygnaeuksen koulun kuvataiteen sekä musiikin erikoisluokille. Kolmasluokkalaisilla on puolestaan mahdollisuus hakea Käppärän koulun liikunnan erikoisluokalle. Erikoisluokille valittujen opetus alkaa 11.8.2021 ja jatkuu alakoulun loppuun saakka.

Haku erikoisluokalle tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy painotettua opetusta järjestävän koulun kotisivulta. Koulujen kotisivuilla on myös tarkat tiedot soveltuvuustesteistä ja etäyhteyksillä järjestettävistä infotilaisuuksista. 

Opiskelu painotetun opetuksen erikoisluokilla on osa perusopetusta. Erikoisluokalla painotettavan oppiaineen tai muun osaamisalueen tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa. 

- Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Myös naapurikuntien oppilaat voivat hakea Poriin erikoisluokille. Opetukseen ei sisälly erillistä kuljetusetua, ellei kyseessä ole oppilaan lähikoulu ja hänellä on muutenkin kuljetusetuus, kertoo opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen.

Oppilaat painotettuun opetukseen valitaan hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella. Valintojen tulokset ilmoitetaan soveltuvuusarviointiin osallistuneille viimeistään kuukauden kuluttua arvioinnista.

Alakoulujen painotetun opetuksen tarjonta, haku tammikuussa 2021:

 1. KUVATAIDE, Cygnaeuksen koulu, alkaa 3. luokalla, kakkosluokkalaiset hakevat
 2. MUSIIKKI, Cygnaeuksen koulu, alkaa 3. luokalla, kakkosluokkalaiset hakevat
 3. LIIKUNTA, Käppärän koulu, alkaa 4. luokalla, kolmasluokkalaiset hakevat        

Cygnaeuksen koulun englanninkielinen erikoisluokka

Esikoululaiset, jotka aloittavat ensi syksynä peruskoulun, voivat hakea Cygnaeuksen koulun englanninkieliselle luokalle. Haku tapahtuu Wilma-järjestelmässä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä 11.1.–26.1.2021 välisenä aikana.
Opiskelu kielipainotteisella luokalla on suunnattu ensisijaisesti englantia äidinkielenään puhuville lapsille. Englanninkieliselle luokalle hyväksyttäviltä edellytetään riittäviä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia sekä kielellistä taitotasoa. Jokaisella englanninkielisellä luokalle 1-6 on oma luokanopettajansa.

 • ENGLANNIN KIELI, Cygnaeuksen koulu, alkaa 1. luokalla, esikoululaiset hakevat Wilma-järjestelmässä kouluun ilmoittautumisen yhteydessä 11.1.–26.1.2021 välisenä aikana

Lisätietoa perusopetuksen erikoisluokista löytyy Porin kaupungin kotisivuilta

Painotetun opetuksen yhteenveto:

 • Haku tehdään sähköisellä lomakkeella, jonka linkki löytyy painotettua opetusta antavien koulujen kotisivuilta. Englanninkieliselle luokalle haetaan Wilma-järjestelmän kautta kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Painotettu opetus on osa perusopetusta, painotettavan oppiaineen tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa.
 • Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Opetukseen ei sisälly erillistä kuljetusetua.
 • Oppilaat otetaan painotettuun opetukseen hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella.
 • Tiedot opiskelijavalinnoista ilmoitetaan soveltuvuusarviointiin osallistuneille viimeistään kuukauden kuluttua arvioinnista.
 • Painotetun opetuksen kotisivut: https://www.pori.fi/painotettuopetus
 • Esittelyvideot; kuvataide, musiikki, liikunta ja englannin kieli
 • Hakuajat: kuvataide, musiikki ja liikunta 7.1.–31.1.2021 sekä englannin kieli 11.1.–26.1.2021

 

englanninkielinen opetus