Lumisateiden ennustetaan jatkuvan – aurauskalusto valmiudessa

Leuto alkutalvi on muuttumassa talvisemmaksi, ja Poriin ennustetaan parin vuorokauden aikana satavan jopa kymmeniä senttejä lunta. Kaupungin aurauskalusto on huollettuna ja valmiudessa reagoimaan muuttuviin sääolosuhteisiin.

– Viikonlopun aikana lunta saatiin lähes 10 senttiä ja tämä tarkoitti sitä, että kaupungissa aloitettiin kevyen liikenteen väylien auraus. Lisää lunta on luvattu ensi yöksi ja koko tiistaipäiväksi. Mikäli tämänhetkiset sääennusteet pitävät paikkansa, saattaa lunta tulla tiistain aikana jopa 25 senttiä. Säätiedotuksia seurataan koko ajan, ja mikäli olosuhteet muuttuvat vaativiksi, lähtee koko käytettävissä oleva kalusto liikkeelle, kertoo tiemestari Jyrki Kartastenpää.

Aurauskaluston liikkeitä on mahdollista seurata tiistaina suoran lähetyksen kautta, kun Satakunnan Kansa lähettää livekuvaa kaupungin aura-autoon kiinnitettävän kameran kautta. Lähetystä voi seurata Satakunnan Kansan verkkosivuilta. Lähetyksen arvioidaan alkavan noin kello 7.30 aamulla ja jatkuvan pitkälle iltapäivään.

Työt etenevät liikenneväylien hoitoluokituksen mukaan

Talvikunnossapitoa hoidetaan Porissa pääasiassa omien työntekijöiden ja kaluston voimin, mutta Ahlaisten ja Lavian alueella työn hoitaa yksityinen urakoitsija. Aurauksessa noudatetaan kunnossapidon hoitoluokituksia, jotka on määritelty liikenteen määrän, laadun ja tarpeen mukaan. Ensimmäisenä hoidetaan niin sanotut kriittiset väylät, kuten pyörätiet, pääväylät sekä joukkoliikenteen reitit. Asuinkaduille päästään sitten, kun nämä on hoidettu.

– Liikenneväylien hoitoluokat on jaettu kolmeen kategoriaan. Nyt uutena asiana myös kevyen liikenteen väylät on jaettu kahteen erilliseen hoitoluokkaan niin, että ensimmäisenä hoidetaan pyöräteiden pääväylät ja sen jälkeen muut pyörätiet. Huomioitavaa kuitenkin on, että puistokäytävillä ei ole talvikunnossapitoa, jatkaa Kartastenpää.

– Päivystysaikoina eli iltaisin ja viikonloppuisin ajoradoilla noudatetaan ohjeellisia aurausrajoja. Lumen senttimäärät yhdessä lumen olomuodon kanssa ratkaisevat, milloin lähdetään auraamaan, lisää Kartastenpää.

Kaupungilla on kokonaisuudessaan huollettavana yli 1000 kilometriä katualueita, joista katuverkkoa noin 720 kilometriä ja pyöräteitä noin 340 kilometriä.

Kiinteistönomistajien talvikunnossapidon vastuut

Katujen talvikunnossapitovastuu jakautuu kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. Kunnan velvollisuuksiin kuuluu hoitaa ajoratojen, pyöräteiden sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattomien jalankulku- ja pyöräteiden auraus. Kaupunki huolehtii myös näiden väylien hiekoituksesta sekä keväisestä hiekoitushiekan poistosta. 

– Tontinomistajan ja -haltijan vastuulle kuuluu tontin kohdalta olevalta jalkakäytävältä lumen ja jään poistaminen, jalkakäytävän hiekoitus, jalkakäytävälle kertyneen lumen poiskuljetus, tontin kohdalla olevien sadevesikaivojen auki pitäminen sekä keväälle hiekoitushiekan poistaminen, luettelee Kartastenpää.

Lumelle pitää varata tila omalta tontilta, sillä lumen siirtäminen kaupungin katu- ja puistoalueille on kielletty. Tarvittaessa lumen voi kuljettaa lumenläjitysalueelle, joka sijaitsee viime vuosien tapaan Raatimiehenluodossa, Kimpajuovantien varressa.

 

Liikenneväylien kunnossapito