Perkonpuiston maisemasuunnittelukilpailun työt nähtävillä – äänestä omaa suosikkiasi

Porin kaupunki käynnisti viime kesänä ideahenkisen maisemasuunnittelukilpailun yhteistyössä suomalaisen leikki- ja liikuntapaikkavälineitä sekä teemapuistoja ja kadunkalusteita valmistavan Lappset Group Oy:n kanssa. Suunnittelukohteeksi valikoitui Länsi-Porissa Tuorsniemen kaupunginosassa sijaitseva 9,8 hehtaarin kokoinen Perkonpuiston viheralue.

Maisemasuunnittelukilpailun päätavoitteiksi asetettiin kestävän ympäristörakentamisen (KESY) kriteerien noudattaminen, kunnossapitoresurssien huomioiminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen luontopohjaisin ratkaisuin sekä eri käyttäjä- ja ikäryhmien huomioiminen puiston toiminnallisuudessa.

Kilpailu kohdennettiin maisema-, ympäristö- ja miljöösuunnittelun sekä maisema-arkkitehtuurin opiskelijoille yksin tai ryhmässä osana heidän opintojaan. Kilpailu järjestettiin 1.6.2020-8.1.2021 välisenä aikana.

– Kilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 13 työtä. On hienoa, että näinkin laaja, haastava ja moninainen puistosuunnittelukohde herätti oppilaitoksissa hyvin kiinnostusta osallistua kilpailuun, iloitsee suunnitteluhortonomi Katja Tuomala Porin kaupungilta.

Nyt kaupunkilaisilla on mahdollisuus äänestää omaan suosikkiaan kolmestatoista kilpailutyöstä. Yleisöäänestyksessä eniten ääniä saanut työ palkitaan rahapalkinnolla. Lopullisen valinnan ideakilpailun voittajasta ja muista sijoituksista tekee erillinen, viheralan ja Porin kaupungin asiantuntijoista koostuva palkintolautakunta.

Kaikki kilpailutyöt suunnitelmineen ja suunnitelmaselostuksineen sekä sähköinen äänestyslinkki löytyvät osoitteesta pori.fi/perkonpuiston-yleisoaanestys. Äänestys on käynnissä sunnuntaihin 24. tammikuuta asti.

 

Ilmakuva Perkonpuistosta