Tulvavaaratilannetta tarkkaillaan Porissa aktiivisesti

Kovien pakkasten aiheuttaman sähkön tarpeen vuoksi Kokemäenjoen virtaamaa on pidetty viime viikon alkupuolella jäädytysajon aikana päivisin hieman keskimääräistä virtaamaa korkeammalla tasolla. Öisin virtaamaa on laskettu. Jääkantta on muodostunut jokeen jokisuistosta Kalaholmaan yltävälle alueelle, ja siitä ylävirralle joki on lähes auki Harjavallan voimalaitokselle saakka.

Alavirralle muodostunut jääkansi ja sen alle menevä jää ja hyyde padottavat joen virtaamaa ja nostavat vesipintaa ylävirralla.

- Tilanteen helpottamiseksi joen virtaamaa pidettiin viikonlopun ajan alhaalla. Virtaaman laskemista helpottavat valumavesien vähentyminen pakkassäiden ansiosta ja se, että vesistön järvissä on hyvin säännöstelytilavuutta. Tänään juoksutuksia lisätään hieman viikonloppuun verrattuna, kertoo infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki Porin kaupungilta.

Porissa ei ole tällä hetkellä varsinaista tulvavaaraa, mutta tilanne saattaa kehittyä huonommaksi. Tästä johtuen Porin kaupungin tulvasuojelun patoturvallisuusorganisaation valmiutta nostettiin viime viikolla valmiustasolle 1.

- Tilanteen kehittymistä seurataan erityisesti Lukkarinsillalta ylävirran suuntaan. Tehostettua vesistöennusteiden seuraamista jatketaan, tehdään tarvittaessa maastokatselmuksia sekä ollaan tiiviissä yhteydessä vesistösäännöstelyä hoitaviin viranomaisiin, sanoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää yllä omaa valmiuttaan ja hoitaa vesistön säännöstelyä yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja vesistönsäännöstelyä hoitavien voimayhtiöiden kanssa.

 

Jokimaisema