Porin kaupunki tukee jälleen yhdeksäsluokkalaisten palkkaamista

Porin kaupunki tukee jokaisen porilaisen yhdeksäsluokkalaisen kesätyötä 170 euron arvoisella henkilökohtaisella kesätyösetelillä, joka jaetaan koulujen kautta alkukevään aikana. Tavoitteena on työllistää mahdollisimman moni porilainen peruskoulunsa päättävä nuori.

– Mitä aiemmin nuori saadaan mukaan työelämään, sitä enemmän se tuottaa positiivisia vaikutuksia hänen myöhempään työelämäpolkuunsa. Kesätöiden kautta nuorten kynnys hakeutua tulevina kesinä töihin madaltuu, nuori saa työkokemusta ja pääsee ansaitsemaan omaa rahaa, toteaa Auli Frondelius työllisyysyksikön kesätyöpaikkatuesta.

Kesätyöseteliä voi käyttää ajalla 1.5.–30.9.2021 kesätyöhön, jossa työnantajana on yritys, yhdistys, säätiö, seurakunta tai valtion virasto. Kesätyöseteliä voi käyttää missä päin Suomea tapahtuvaan kesätyöhön.

Kesätyön kesto tulee olla vähintään kaksi viikkoa siten, että työtuntimäärä on vähintään 30 tuntia viikossa. Vähimmäispalkan on oltava ko. alan työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka (vähintään kuitenkin 5 euroa/tunti). Työnantaja hakee tuen kesätyön loputtua kesätyösetelissä olevien ohjeiden mukaisesti. 

Kesätyöpaikkatukea tarjolla kesätöitä tarjoaville työnantajille

Porin kaupunki myöntää jälleen kesätyöpaikkatukea Porissa toimiville työnantajille (yritys, yhdistys, säätiö tai seurakunta), jotka palkkaavat porilaisen 15-20 vuotiaan koululaisen tai opiskelijan (synt. 2001-2006) kesätöihin tai porilaisen opiskelijan, joka suorittaa pakollista palkallista harjoittelua.

Pakollista harjoittelua suorittava voi olla yli 20-vuotias. Tuettavan kesätyön pituus voi olla 1-6 viikkoa siten, että työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Kuuden viikon tukimäärä on maksimissaan 510 euroa. Lisätietoja ja hakulomake löytyy Porin kaupungin verkkosivuilta osoitteessa  https://www.pori.fi/tyollisyydenhoito/kesatyollistaminen.

WinNovan kesätyöntekijöillä hieno mahdollisuus edistää opintojaan

Porin kaupungille kesäksi työllistyville Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan opiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta yhdistää kesällä työ ja opiskelu. Heille voidaan tehdä kesätyösopimuksen lisäksi myös kesäoppisopimus.

Toimialan esimies solmii oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa lyhyen oppisopimuksen. Tavoitteena on siten nopeuttaa opiskelijan valmistumista sekä aikanaan siirtymistä työelämään. Työn kesto voi olla lyhytkin, vaikkapa vain kaksi viikkoa. Työ voi olla osa-aikainen (min. 25 h/vko). Nuoren tueksi on nimettävä työpaikkaohjaaja.

– Opintoina voi suorittaa esimerkiksi jotain seuraavista: Työelämässä toimiminen, asiakaspalvelu, työyhteisössä toimiminen, kahvilapalvelut, tietoteknisen tilan ylläpito tai toiminnalliset menetelmät asiakastyössä, Frondelius luettelee.

Näyttöä ei ole välttämätöntä suorittaa kesätyön aikana vaan se voidaan suorittaa opiskelijan palattua oppilaitokselle kesän jälkeen. WinNova nimeää opiskelijalle oppilaitoksen yhteyshenkilön kesätyön ajaksi. WinNova on vahvasti mukana koko ajan tukemassa niin opiskelijaa kuin työpaikkaakin. WinNova hoitaa kesäoppisopimuksen pohjatyöt sekä sopii aikataulun. Nuoren tukeminen opinnoissaan alkaa siitä, että toimalan esimies ottaa yhteyttä WinNovan työelämäpalvelujen palveluvastaava Leena Paleniukseen p. 044 455 7775 (leena.palenius@winnova.fi)  ja yhteystyö voi alkaa.

Ruohonleikkaaja Raatihuoneenpuistossa