Porissa lähdetään rakentamaan harrastamisen Porin mallia

Keväällä lähdetään Porissa tuomaan mieluisia harrastuksia koulupäivän yhteyteen, kun Pori pääsi mukaan pilotoimaan harrastamisen Suomen mallia. Porissa kohderyhmäksi on valittu 5.–9.-luokkalaiset.

– Meillä on mukana tällä hetkellä 14 koulua pilotissa, mutta kaikkiin tämän ikäasteiden kouluihin ollaan suunnittelemassa vähintään yhtä harrastuskerhoa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus mieleiseen harrastukseen, kuvailee projektia Porissa koordinoiva Leea Toukola.

Kouluille toteutettiin vuoden 2020 lopussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kysely, jonka tulosten perusteella syntyi idea porilaisesta harrastushybridistä.

– Harrastushybridissä liikuntapainotteiseen kokonaisuuteen tuodaan mukaan erilaisia kulttuuritoimintoja. Mallin avulla tuodaan esille erilaisia tapoja lähestyä samaa harrastusta. Otetaan vaikka esimerkiksi kyselyssä esiin noussut parkour. Erilaisten temppujen tekeminen on koko lajin ydin, mutta temppujen valokuvaamisen ja videoinnin kautta saadaankin hienoa materiaalia taiteen tekemiseen. Lapsia ja nuoria innostetaan kokeilemaan uutta ja osallistumaan eri toimintoihin ennakkoluulottomasti, sanoo liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti.

– Taide ja liikunta ovat jollakin tapaa läsnä kaikissa tarjoamistamme harrastekokonaisuuksista. Kytkemme yhteen visuaalisessa ympäristössä tapahtuvan harrastamisen ja kehollisuuden – tuotamme positiivisia kokemuksia erilaisen harrastamisen parista mielenkiintoisen tekemisen ympärillä, jatkaa Toukola. 

Porissa hanke on koko sivistystoimialan yhteinen projekti, jossa on mukana opetus-, kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisoyksikkö. Lisäksi mukana on muita tahoja Porista, kuten urheiluseuroja, yhdistyksiä ja oppilaitoksia.

– Korona tietysti vaikuttaa tilanteeseen, sillä toiminnan käynnistyessä ohjaaja kiertää kouluissa. Suunnittelemme nyt, että ohjaaja hoitaa yhdessä koulussa tietyn jakson ja vaihtaa vasta sitten paikkaa, sanoo Toukola.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet yhteensä 6,4 miljoonaa euroa avustuksia 112 kunnalle pilottien toteuttamiseen. Mukana on yli 1000 koulua ja yli 200 000 oppilasta. Pilotissa kerätään kokemuksia ja käytäntöjä, joka helpottavat Suomen mallin vakiinnuttamista kuntien pysyväksi toiminnaksi. Jatkossa harrastustoimintaan on mahdollista hakea hankerahaa lukuvuosittain.

 

Liikuntavälineitä