Porin seudun työllisyyden kuntakokeilu avasi oman verkkosivunsa

Porin kaupungin työllisyyspalveluilla on nyt uunituore verkkosivu palvelemassa maaliskuussa 2021 alkavan työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita ja kaikkia aiheesta kiinnostuneita.

Sivu löytyy Porin kaupungin verkkossivuilta Työ ja yrittäminen -osion alta osoitteesta https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyden-kuntakokeilu.

Sivulla kerrotaan työllisyyden hoidosta Porin seudulla (Pori, Ulvila ja Kokemäki) ja koko valtakunnassa työllisyyden kuntakokeilun aikana. Tietyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistot) tehtävät siirtyvät kuntien tehtäviksi 1.3.2021-30.6.2023. Sivulta löytyy myös linkkejä tärkeiden työllisyyttä edistävien tahojen omaan palvelutarjontaan etenkin Satakunnassa ja kerrotaan myös muiden kuin suomenkielisten asiakkaiden palvelunumerot. Porin seudun kuntakokeilun (Pori, Ulvila, Kokemäki) alueella kokeilun asiakkaiksi siirtyy yli 5000 henkilöä.

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät maaliskuusta 2021 alkaen työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat henkilöt, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Myös kaikki alle 30-vuotiaat työttömät ovat jatkossa kuntakokeilun asiakkaita riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa. Sama koske kaikkia vieraskielisiä maahanmuuttajia iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille ilmoitetaan siirrosta henkilökohtaisesti sekä TE-toimistosta että omasta kunnasta. Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu edelleen normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Siirtyminen TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, vaan siirtyminen tapahtuu automaattisesti. Asiakkaan ei siis tarvitse olla itse yhteydessä kuntakokeiluun tai TE-toimistoon asiakassiirron vuoksi, vaan työllisyyskokeilusta ollaan asiakkaaseen ensin yhteydessä.

 

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa