Pori on mukana edistämässä työhyvinvointia ja kasvattamassa asiakasarvoa

Porin kaupunki on toista kertaa mukana tutkimushankkeessa, jossa työn merkityksellisyys on nostettu keskiöön. Tällä kertaa kyseessä on merkityksellinen työ asiakasarvon luomisessa.

– Olimme mukana aiemmin Meaningful Cities -hankkeessa, jossa tutkittiin kaupungin työntekijöiden merkityksellisyyden tunnetta työssä. Nyt keskitymme asiakaspalvelua tekevään henkilöstöön ja siihen, miten asiakaspalvelijoiden kokemus omasta työstä heijastuu asiakaspalveluun. Tutkimustulosten pohjalta luodaan työkaluja, joilla asiakaspalvelua pystytään kehittämään, kuvailee strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki.   

Merkityksellinen työ asiakasarvon luomisessa kuntien palveluissa eli METKU-hanke on Työsuojelurahaston rahoittama. Kyseessä on Tampereen yliopiston tutkimushanke, jossa on Porin lisäksi mukana Tampere ja Oulu. Hanketta toteutetaan 1.1.2021–30.12.2022. 

– Porissa kehittämisen kohteena on kaupunkiorganisaation asiakaspalvelutyö. Asiakaspalvelumallia kehitetään osana muutosprosessia, johon sisältyy tuleva yhteisasiakaspalvelupiste yhdessä valtion toimijoiden kanssa, sanoo Lähteenmäki.  

– Toteutamme tutkimusta laajamittaisilla haastatteluilla mukana olevien kaupunkien organisaatioissa. Tutkimushankkeen tulosten pohjalta toteutamme työhyvinvointia kehittävän mallin, mikä sisältää itsearviointimateriaalin työn merkityksellisyydestä sekä koulutuspaketin, jatkaa hankkeen tutkija Päivikki Kuoppakangas.  

 

Asiakaspalvelu