Työllisyyden kuntakokeilu siirtää Satakunnassa yli 5000 työnhakijaa valtiolta kuntien asiakkaiksi maaliskuussa

Työllisyyden kuntakokeilu alkaa 1. maaliskuuta myös Satakunnassa. Porin, Ulvilan ja Kokemäen yhteisen Porin seudun työllisyyden kuntakokeilualueen valmisteluvaihe on edennyt hyvässä yhteistyössä kuntien ja Satakunnan TE-toimiston kesken, ja nyt kaikissa kunnissa ollaan valmiita aloittamaan työt.

Työllisyyden kuntakokeilut siirtävät koko maassa noin 250 000 työtöntä työnhakijaa valtion hallinnoimilta TE-toimistoilta kuntien asiakkaiksi. Satakunnassa muutos koskee alkuvaiheessa yhteensä noin 5200 henkilöä Porissa, Ulvilassa ja Kokemäellä.

Kokeilujen kohderyhmään kuuluvat kaikki työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka saavat Kelan maksamaa työttömyysturvaetuutta. Lisäksi kuntakokeilun asiakkaita ovat kaikki vieraskieliset työnhakijat ja kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat kokeilupaikkakunnilla.

Kohderyhmään kuuluvat henkilöt siirtyvät kuntokokeilujen asiakkaiksi automaattisesti. He saavat asiointinsa siirtymisestä tiedon kirjepostilla tai sähköisesti TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa, eikä siirtymisvaihe edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

Kuntakokeilun tavoitteena on tehostaa yksilöllistä palvelutarpeen arviointia ja ohjausta työvoimapalveluihin sekä muihin asiakkaan tarvitsemiin palveluihin. Erityisesti heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden uskotaan hyötyvän nykyistä paremmin yhteensovitetuista työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä osaamispalveluista, jotka toteutetaan tarvittaessa moniammatillisen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.  Henkilökohtaisella palvelulla ja monialaisemmalla palvelumallilla työnhakija ohjautuu juuri hänelle sopivalle työllistymispolulle.

– Esimerkiksi Porissa kuntakokeiluun siirtyvät työttömät työnhakijat saavat lähes kaikki tarvitsemansa palvelut kaupungin työllisyyspalvelujen toimipisteestä Teljänkadulta. Kuntakokeilua varten yhteisiin tiloihin siirtyy lisää asiantuntijoita työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluista kaupungilta ja TE-toimistosta, kertoo Porin seudun työllisyyden kuntakokeilun päällikkö Jenni Ketonen.

Työllisyyskokeilu liittyy hallituksen tavoitteisiin nostaa työllisyysastetta. Tarkoitus on purkaa TE-toimistojen ja kuntien työllisyyspalveluiden päällekkäisyyksiä ja hyödyntää kuntien paikallistuntemusta palveluiden järjestämisessä.

– Kuntakokeilu tulee tekemään yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja elinkeinopalveluja tuottavien tahojen kanssa pyrkimyksenä turvata osaavan työvoiman saatavuus alueen yritysten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, kuvailee Ketonen kokeilun verkostomaista toimintatapaa.

Kuntakokeilujen kuukausittaisessa seurannassa arvioidaan työllisyys- ja kustannusvaikutusten lisäksi muun muassa työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksien ja hyvinvoinnin sekä kuntien työllisyydenhoidon palvelutason kehittymistä. Kuntakokeilujen valtakunnallisen arviointitutkimuksen tuloksia käytetään tukena työllisyydenhoidon pysyvän palvelurakenteen kehittämistyössä.

Työllisyyden kuntakokeilujen on määrä kestää kesäkuun 2023 loppuun saakka.

 

Logo