Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja ja hyvinvointieroja selvitetään tekoälyn keinoin

Porin kaupungin sivistystoimialassa käynnistyneessä Lapsiperheiden edistynyt analytiikka (LEA) -hankkeessa parannetaan tiedon avulla lapsiperheiden palveluja sekä etsitään ratkaisuja lapsiperheiden hyvinvointierojen kaventamiseen. Kuntalaisten tekoälyavusteisen tilannekuvan pohjalta on mahdollista tunnistaa syrjäytymistä ja eriarvoisuutta sekä niihin liittyviä kehityskaaria ennakoivan analytiikan oikealla hyödyntämisellä.

Samalla tiedolla johtamiseen saadaan uusia työkaluja. Tilannekuvapohjaisella johtamisella voidaan tarjota edellytykset alueella toimiville moniammatillisille tiimeille, virkamiesjohdolle ja poliittiselle johdolle tehdä tarvittavat päätökset muun muassa eriarvoisuuteen ja syrjäytymiseen vaikuttavien palvelujen kehittämiseksi ja kohdentamiseksi.

– Porissa on hyvä meininki. Olemme saaneet useita vaativia hankkeita ja suuria hankerahoja toimintamme kehittämiseksi. Tämä osoittaa luottamusta porilaiseen tekemiseen. LEA-hanke on katse tulevaisuuteen ja on hienoa, että saamme olla siinä mukana oppimassa tekoälyn mahdollisuuksia, toteaa Porin kaupungin sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki.

Sivistystoimiala toteuttaa hankkeen asiantuntijatyönä yhteistyössä eri toimialojen sekä TKI-yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Tieto palvelujen kehittämisen välineeksi

Tällä hetkellä kunnissa on tarve tiedon laajemmalle hyödyntämiselle. Nyt käynnissä olevassa projektissa tuodaan erilaista asiantuntijatietoa ja rekisteritietoa yhteen, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, millaisia lapsiperheitä Porissa on ja miten heidän hyvinvointiaan voidaan parantaa.

– Edistääksemme lapsiperheiden palveluiden kehittämistä, tiedon tulee olla ajantasaista, kokonaisvaltaista ja myös uusiin ilmiöihin keskittyvää. Jotta saamme muodostettua lapsiperheistä kokonaiskuvan sekä tiedolla johtamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin uusia työkaluja, edellyttää se eri tietolähteistä saatavan tiedon yhdistämistä. Tietoa on paljon, mutta se on hajallaan. Pirstaloituneen tiedon yhteen kokoaminen sekä uusista rekisteridatatiedoista tulevien mahdollisuuksien hyödyntäminen asiantuntijanäkemysten lisäksi voivat parhaimmillaan johtaa merkittäviin uusiin oivalluksiin ja avauksiin palveluiden kehittämisessä, kertoo projektikoordinaattori Petriina Pelto-Piri.

Hankkeessa kehitetään kuntien kykyä hyödyntää ja käyttää paikallista ja valtakunnallista rekisteritietoa. Tietoa analysoidaan eettisesti ja tietoturvallisesti edistynyttä analytiikkaa, tekoälyä hyödyntäen. Näin pyritään ymmärtämään paremmin Porissa asuvien perheiden moninaisuutta ja heidän tarpeitaan. 

– Tämän, kuten muidenkin vastaavien hankkeiden avulla saamme Porissa kehitettyä omia tiedolla johtamisen prosesseja ja opimme uusia, älykkäitä, toimintatapoja. Laajemmin kysymys on tiedon hankkimisen ja palvelujen kehittämisen ohella myös siitä, että pysymme Suomen kuntakentällä kehityksen kärjen vauhdissa ja pystymme tarjoamaan elinvoimaisen ympäristön ja hyvät palvelut jatkossakin, kertoo projektivastaava Teemu Heino.

Tietoa analysoimalla rakennetaan ymmärrystä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista kahdeksan elämänalueen kautta. Elämänalueissa huomioidaan yksilöllisen sosiaalisen ja toimintaympäristötiedon näkökulmat noudattaen laajalti käytettyä Stiglitzin raportin mallia.

 – Tilannekuvan ja sen päivittymisen myötä saadaan palautetta työn vaikuttavuudesta palvelumääräsuoritteiden mittaamisen sijaan. Tilannekuvaperusteinen johtaminen ohjaa myös huomiota kehittämishankkeista itse perheiden palvelemiseen ja arjen työn kehittämiseen, toteaa hankkeessa mukana oleva johtava konsultti Petri Takala Gofore Oyj:sta.

Valtiovarainministeriö rahoittaa kuntien yhteiskehittämistä

Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa –hanke on saanut kehitystyölle valtionavustusta Valtiovarainministeriön Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020–2021. Valtakunnallinen LEA-hanke toteutetaan neljässä osahankkeessa: Pori, Vaasa-Laihia, Tampere-Ylöjärvi ja Vantaa. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastaa hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

 

Äiti ja lapsi aurinkoisilla lumilla