Avoimen joukkoliikenteen tulevista reiteistä kerätään mielipiteitä kyselyn avulla

Joukkoliikennejaosto toivoo asukkailta mielipiteitä avoimen joukkoliikenteen tulevista reiteistä kantakaupungissa, Meri-Porissa sekä Ulvilan ja Porin välillä. Mielipiteitä kerätään kyselyn avulla.

Nykyiset avoimen joukkoliikenteen liikennöintisopimukset päättyvät 6. kesäkuuta 2021. Uusien sopimusten valmistelu on aloitettu teettämällä linjastosuunnitelma, jossa on tutkittu nykyisiä reittejä, matka-aikojen nopeuttamista ja kuinka paljon matkustajia nousee linja-autoihin eri pysäkeiltä. Pääsääntöisesti linjastosuunnitelmassa esitetty avoin joukkoliikenne tavoittaa samat pysäkit kantakaupungissa, Meri-Porissa ja Ulvila-Pori -yhteysvälillä kuin nykyisinkin.

Joukkoliikennejaosto päätti kokouksessaan 9. helmikuuta 2021 palauttaa valmisteluun linjastosuunnitelman. Jaosto totesi evästyksenä valmistelun jatkamiseksi, että heille esitellyt reitit ovat hyvä suunnittelun lähtökohta, mutta jaosto toivoo kylien ja haja-asutusalueiden avoimen joukkoliikenteen tulevaisuudesta lisätietoa. Siksi jaosto kehotti aloittamaan neuvottelut sivistystoimialan kanssa koulukuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen liikennöintikustannusten jakamisesta ja sujuvasta yhteisestä toteutuksesta.

Lisäksi asukkailta toivotaan kyselylomakkeen avulla mielipiteitä heille tärkeistä reiteistä. Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.pori.fi/linjastosuunnitelma

– Reitin lisäksi vastaajaa pyydetään kertomaan, miksi hän useimmiten matkustaa, jotta reitin käyttäjien tarpeista syntyy parempi ymmärrys, suunnittelija Merika Lanne tarkentaa.

Kysely on avoinna helmikuun 2021 loppuun asti. Joukkoliikennejaosto pohtii kyselyn vastauksia ja linjaston reittejä kokouksessaan 9. maaliskuuta.

Karttakuva uusista keskusta-alueen joukkoliikenteen reiteistä