Vähärauman koulun rakennustyöt käynnistyvät keväällä

Vähärauman koulun suunnitteluvaihe on saatu päätökseen ja tarjouskilpailu rakennusurakan toteuttajasta on parhaillaan käynnissä. Koulun rakennustöiden arvioidaan alkavan huhti-toukokuun vaihteessa.

Vähärauman koulun hankesuunnittelu käynnistyi joulukuussa 2019, ja uuden rakennuksen suunnittelutyöt päästiin aloittamaan viime syksynä. Nyt suunnitteluvaihe on saatu päätökseen, ja rakennuslupamenettely on vireillä. Myös naapurikiinteistöjä on kuultu.

– Tällä hetkellä käynnissä on tarjouskilpailu, jonka avulla rakennusurakalle haetaan toteuttajaa. Tarjousten jättöaika umpeutuu maaliskuun puolivälissä, jonka jälkeen käydään urakkaneuvottelut ja valitaan kohteen urakoitsija. Tämän hetkisen arvion mukaan rakennustyöt päästään aloittamaan huhti-toukokuun vaihteessa ja uusi koulu valmistuu elokuussa 2022, kertoo rakennuttajainsinööri Miika Pennanen Porin kaupungilta.

Koulun rakentaminen koostuu runkovaiheen osalta perinteisestä elementtirakentamisesta. Rakennuksen runko toteutetaan pilari-palkki-ontelolaatta -ratkaisuna ja ulkoseinän sisäkuori elementtinä. Koulun julkisivu rakentuu tiilestä, ja tehosteena käytetään värikkäitä julkisivulevyjä. Rakentaminen tapahtuu sääsuojan alla.

– Rakennushankkeessa noudatetaan kosteudenhallinnan Kuivaketju 10 -toimintamallia sekä Terve Talo -kriteereitä, joiden avulla pyritään varmistamaan rakentamisen laatu koko hankkeen ajan. Suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheita valvotaan erittäin tarkasti toimivan, turvallisen ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi, lisää Pennanen.

Uusi rakennus nousee samalle tontille, josta Vähärauman alakoulun rakennukset purettiin syksyllä 2019. Kaikki rakentaminen tapahtuu pääasiassa tontin sisäpuolella. Ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi työmaa-alue aidataan rakentamisen ajaksi.

– Kun rakennustyöt käynnistyvät, Liisanpuiston ja Tiilimäen väistökuljetusten pysäkit ja mahdollinen saattoliikenne siirtyvät Viestin kentän reunalle Pietiläntien puolelle. Huoltajia tiedotetaan järjestelyistä muutoksen lähestyessä, kertoo perusopetuksen rehtori Jaana Kujansuu.


Myös alueen liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa. Vähäraumantien varteen koulun eteen suunnitellaan saattoliikennelevikettä, ja Perkonaukiolle koulun ja päiväkodin saattoliikennettä palvelevaa pysäköintialuetta. Saattoliikennejärjestelyiden toteutus on budjetoitu vuodelle 2022. 

Samaan kiinteistöön koulun kanssa rakentuu myös kaikkia alueen asukkaita palvelevat hammashuollon tilat sekä kirjasto. Rakennukseen tulee kokous- ja tapahtumakäyttöön vuokrattavia tiloja ja iltakäyttäjiä palvelee liikuntasali, joka voidaan jakaa kahteen erilliseen tilaan. Vähärauman monitoimitalon rakentamisen etenemistä ja ajankohtaisia asioita voi seurata kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/vaharaumatalo.

 

Vähärauman koulun perspektiivikuva