Lasten ja nuorten maksutonta kesäruokailua suunnitellaan jälleen tulevalle kesälle

Porilaisten 7-18-vuotiaiden lasten ja nuorten maksuton kesäruokailu esitetään järjestettäväksi jälleen vuonna 2021. Viime kesänä toiminnassa mukana olleet yhteistyötahot ovat jo ilmoittaneet halukkuutensa kesäruokailun järjestämiseen myös tulevana kesänä.

– Koulujen kesäloman aikana lapsille ja nuorille tarjottavalla maksuttomalla ruualla ja ohjatulla toiminnalla on suuri merkitys perheille sekä henkisesti että taloudellisesti. Koronapandemia on vaikeuttanut monien ennestään huonossa asemassa olleiden perheiden tilannetta ja tuonut uusia perheitä tuen tarpeen piiriin, sanoo controller Tiina Toivonen Porin kaupungilta.

Vuonna 2020 kokeilu laajentui keskustan ulkopuolelle kolmelle asuinalueelle, kun mukaan toteutukseen saatiin uusia kumppaneita. Maksuton kesäruokailu järjestettiin keskustan lisäksi Sampolassa, Pihlavassa ja Ahlaisissa. Ruokailu osoitti tarpeellisuutensa samalla tavalla kuin kokeilun ensimmäisenä vuotena 2019.

– Satakunnan yhteisökeskus on lupautunut jälleen koordinoimaan toimintaa. Toimintaan haetaan mukaan myös uusia kumppaneita, joiden avulla ruokailua voitaisiin laajentaa edelleen uusille alueille ja siten uusien perheiden ulottuville, Toivonen toteaa.

Porin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 12. huhtikuuta.

Luatanen, jossa ruokaa