Vuosi 2020 yksissä kansissa

Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2020 toimintakertomus on luettavissa

Vuosi 2020 oli Satakunnan pelastuslaitoksen 18. toimintavuosi. Vuoden ennakoitiin olevan edellisten kaltainen, mutta koronaviruspandemian leviäminen talven ja kevään aikana Suomeen vaikutti kuitenkin käytännössä kaikkeen toimintaan.

Haasteista huolimatta pelastuslaitos onnistui niin koronaviruksen torjuntatoimissa, kuin toiminnallisten tulosten saavuttamisessa. Kiitokset kuluneesta vuodesta kuuluvat päätoimiselle ja sopimuspalokuntien henkilöstölle sekä kaikille niille sidosryhmille ja tukitoiminnoille, jotka ovat tukeneet ja edistäneet laitoksen toimintaa poikkeuksellisissa, osin vaikeissa ja haastavissa oloissa.  

Turvallisuuden tuottaminen ja edistäminen on tärkeä ja yhteinen asiamme!

Liitteenä vuoden 2020 toimintakertomus:

Satakunnan pelastuslaitos / Mikko Puolitaival
Tiivistys pelastuslaitoksen vuosikertomuksesta.