Tekninen lautakunta käsittelee rantamakasiinin myyntiä

Tekninen lautakunta käsittelee tiistain 20. huhtikuuta kokouksessaan Etelärannan rantamakasiinin myyntiä. Määräaikaan mennessä kaupunki sai tarjoukset kahdelta eri toimijalta.

Porin kaupunki järjesti Rantamakasiinin myynti, maanvuokra ja toiminta sekä rakennuksen peruskorjaus, suunnittelu ja toteuttaminen-käyttöoikeuskilpailutuksen ajalla 24.12.2020–29.3.2021 Tarjouskilpailun tavoitteena oli löytää toteuttaja arkkitehtonisesti korkeatasoiselle kokonaisuudelle, joka käsittää vanhan makasiinirakennuksen sekä uuden lisärakennuksen.

– Tarjouskilpailussa saatiin tarjoukset MHR-Yhtiöt Oy:ltä ja Astora Rakennus Oy:ltä. Tilayksikkö on arvioinut tarjouksia työryhmän kanssa ja käynyt selonottoneuvottelut. Lisäksi Porin kaupungin julkisivuasiantuntijat ovat arvioineet suunnitelmien soveltuvuutta ja kaavan mukaisuutta suunnitelmia puoltaen, kertoo kiinteistöasiamies Juha Luoma.

Tilayksikkö esittää, että Porin Rantamakasiini-rakennus myydään MHR-yhtiöt Oy:lle. MHR-Yhtiöt Oy:n kanssa tehdään tarjouspyynnössä ilmoitettu toteutussopimus, johon liitetään edellä mainittu kauppakirja ja erikseen laadittava maanvuokrasopimus rakennukseen kuuluvasta määräalasta sekä viereisestä määräalasta, jossa on rakennusoikeus uudelle ravintolarakennukselle.

Ensimmäisen vuoden osalta toiminnan aloitus on 1.6.2021–1.7.2021 välisenä aikana koronarajoitukset huomioiden.

Yrittäjä vuokraa kaupungille rantamakasiinirakennukseen sijoitettavat kaupungin käyttöön tulevat tilat vierasvenetoiminnoille. Toteutussopimukseen tullaan sanktioimaan investoinnin mahdollinen toteutumattomuus. MHR-Yhtiöt Oy voi esittää hankeaikataulun. Uudisrakennus on rakennettava viiden vuoden kuluessa ja terassirakenteet on rakennettava Jokikeskushankkeen kanssa samanaikaisesti ja yhteensovittaen. 

Etelärannan rantamakasiini keväällä 2020