Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaavasta järjestetään yleisötilaisuus 22. huhtikuuta

Torstaina 22. huhtikuuta kello 18-20 järjestetään striimattava esittelytilaisuus kaavaluonnoksesta sekä hankkeeseen liittyvästä YVA-selostuksesta.

Korona-ajan vuoksi tilaisuutta ei ole mahdollista seurata paikan päällä, mutta lähetystä voi seurata Porin kaupunkisuunnittelun Youtube-kanavalla. Tilaisuudessa vastataan myös ennalta ja tilaisuuden aikana lähetettyihin kysymyksiin. Kysymyksiä voi ennakkoon lähettää kaupunkisuunnittelun sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Kaavoitettava alue sijaitsee merellä lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodon satama-alueesta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnanrajaan. Alueen kokonaispinta-ala on noin 135 neliökilometriä. Lisätietoa osayleiskaavasta löytyy Porin kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla.

Merituulipuiston laajennusta selvitetään lisäksi erikseen YVA-lain mukaisella ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Hankkeen arviointiselostus on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon YVA-hankesivulla. Esittelytilaisuus on kaava- ja YVA-hankkeelle yhteinen. YVA-hankkeessa yhteysviranomainen on Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Tuulivoimaa