Ikäihmisille koulutetaan lisää ulkoiluystäviä – tule mukaan lisäämään hyvinvointia ja ehkäisemään yksinäisyyttä.

Porin kaupunki aloitti ikäihmisten ulkoiluystävien kouluttamisen aiemmin tänä vuonna. Tavoitteena on juurruttaa tärkeäksi koettu ohjelma pysyväksi toiminnaksi. Koulutuksia tullaan jatkossa järjestämään aina syksyllä ja keväällä.

– Maaliskuussa järjestetty ulkoiluystävien pilottikoulutus oli iloksemme erittäin onnistunut, ja saimme sen tiimoilta runsaasti hyvää palautetta. Nyt toivomme, että saisimme uusia vapaaehtoisia antamaan aikaansa ikäihmisille, ja turvaamaan hyvää vanhuutta luonnosta nauttimisen ja sosiaalisten kohtaamisien myötä, kertoo erityisliikunnanohjaaja Jenni Taimi.

Vapaaehtoisia koulutetaan ulkoiluystäväksi ikäihmisille, joilla on haasteita ulkoilla omatoimisesti. Pori kuulu Voimaa vanhuuteen -verkostoon, jonka päämääränä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla.

Toukokuun ystäväkoulutus järjestetään kolmena toteutuskertana etäyhteyksin 5.5., 12.5. sekä 19.5. kello 15–16.  Koulutuksessa annetaan perustietoa ulkoilun ja liikunnan merkityksestä iäkkäälle ja valmiuksia ulkoiluystävänä toimimiseen. Koulutus on maksuton. Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Jenni Taimi, puh. 044 701 1420 tai jenni.taimi@pori.fi.

 

Vanhus rollaattorin kanssa kesäisessä maisemassa, taustalla seuralainen