Riihikedon alueella suojellaan koulurakennuksia

Cygnaeuksen koulun ja Porin Suomalaisen Yhteislyseon (PSYL) lukion koulurakennukset suojellaan asemakaavalla. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 5. toukokuuta asti.

Suunnittelualue sijaitsee Riihikedon kaupunginosassa. Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, joka on niin ikään kiinteä osa Porin keskustan vanhaa kaupunkirakennetta.

Asemakaavamuutoksella suojellaan koulurakennuksia. Rakennusten käyttö koulutoimintaan turvataan ja lisäksi molempiin kiinteistöihin osoitetaan historialliseen kokonaisuuteen sopivaa maltillista lisärakentamista. Kaavaan merkitään myös kadunvarsipysäköinnin osalta nykyinen tilanne.

Kaavan nähtävilläoloaikana voi kertoa mielipiteen kaavasta esimerkiksi sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Lue lisää kaavan Riihiketo 609 1737 sivulta.

Kaavaluonnos (kartta) Riihiketo 609 1737