Isomäentien jalankulku- ja pyöräilyväylän perusparannus alkaa toukokuussa

Isomäentien jalankulku- ja pyöräilyväylä kunnostetaan Urheilutien ja tekojääradan liittymän väliseltä osuudelta. Hankkeella parannetaan jalankulku- ja pyöräilyväylän kuivatusta, rakennetta ja yhteyttä linja-autopysäkeille. Lisäksi parannetaan Isomäentien ylityskohdan turvallisuutta Astora-areenan kohdalla rakentamalla siihen korotettu suojatie.

Rakennustöiden valmistelut on aloitettu ja kunnostus valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Väylän linjaukseen tehdään kuivatuksen parantamiseksi pieni muutos, jonka johdosta alueelta joudutaan kaatamaan joitakin puita.

– Alue on kansallista kaupunkipuistoa ja jokaisen puun kaato pitää harkita tarkkaan. Alueella on tänä keväänä tehty uusi liito-oravaselvitys ja sen myötä on varmistettu, ettei kyseisellä alueella ole havaittu merkkejä liito-oravasta. Kaadettavissa puissa ei ole myöskään merkkejä lintujen pesinnästä, kertoo infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki

Työt aloitetaan puiden kaadolla torstaina 29. huhtikuuta.  

Työmaan ajan kävelijät ja pyöräilijät ohjataan korvaaville reiteille viereiselle kuntopolulle ja harjoitushallin pysäköintialueelle. 
 
Tielläliikkujia pyydetään noudattamaan varovaisuutta työmaa-alueen läheisyydessä.  
 

Karttakuva Isomäentien jalankulku- ja pyöräilyreitistä työmaan aikana keväällä 2021