Lasten vaalit 2021: ehdokashahmojen taustalla paikalliset taiteilijat ympäri Suomen

Lasten vaalit järjestetään jälleen kuntavaalien yhteydessä ympäri Suomen.Suomen Nuorkauppakamarit ry, Porin kaupunki ja Kuntaliitto ovat koonneet yhteen valtakunnallisen ehdokasasettelun, jossa fiktiiviset, lasten omat ehdokkaat kilpailevat lasten äänistä päästäkseen vaikuttamaan Suomen kuntien päätöksentekoon.

Lasten vaalien ehdokashahmojen kuvituksissa on hyödynnetty taiteilijoita ympäri Suomen.

– Sen lisäksi, että saimme näin upeat hahmot Lasten vaalien ehdokkaiksi, halusimme osaltamme tukea taiteilijoiden tekemää tärkeää työtä tässä haastavassa ajassa. Kulttuuri- ja taidealalla on ollut koronatilanteen johdosta vaikeaa ja on tärkeää tukea paikallisia yrittäjiä erilaisin keinoin, toteaa Kuntaliiton viestintäjohtaja Miia Välikorpi.

Ehdokkaat koottu edustamaan koko Suomea

Lasten vaalien ehdokasasettelussa haluttiin erityisesti huomioida se, että kuten myös virallisissa vaaleissa, myös Lasten vaaleissa jokaisella ehdokkaalla on omat erityispiirteensä ja painopisteet ajamissaan asioissa.

Hahmojen taustan haluttiin edustavan läpileikkaavasti koko Suomea. Koska ehdokasmäärä on rajattu, asia ratkaistiin etsimällä hahmojen takana olevat taitelijat Suomen eri murrealueilta.

Jaottelu tehtiin perinteisten murrealueiden perusteella. Näin ollen taiteilijat edustavat lounaismurteiden, hämäläismurteiden, eteläpohjalaisten, keski- ja pohjoispohjalaisten, peräpohjalaisten, savolais- sekä kaakkoismurteiden alueita.

– Vaikka tausta ei varsinaisesti näy itse ehdokkaan kuvauksessa tai tämän ajamissa asioissa, pidimme erityisesti kuntavaalien yhteydessä tärkeänä, että ympäri Suomen taiteilijat ovat olleet mukana hahmoja luomassa Välikorpi jatkaa.

Aiemmin Lasten vaalit on järjestetty fyysisen äänestyksen muodossa käynnissä olevien vaalien äänestyspisteillä vaaliuurnien ja äänestyskoppien keskellä - ihan kuten oikeissa vaaleissa. Koronatilanteen yhä jatkuessa haluttiin kuitenkin varmistaa, että kaikki äänestäjät pysyvät terveinä ja turvassa, minkä vuoksi Lasten vaalit siirtyivät tällä kertaa pääasiallisesti verkkoon.

Porissa syntynyt idea Lasten vaaleista on ollut kotikaupungissaan suosittu ja odotettu tapahtuma jo vuosia. Fyysisillä äänestyspaikoilla ympäri Poria on riittänyt kuhinaa, ja lapset ovat päässeet aidosti kokemaan oman oikeutensa vaikuttaa ja olla äänessä. 

Vaaleissä on näkynyt vuosien varrella värikkäitä ehdokkaita. 

Lapset äänestämässä lasten vaalissaLasten vaalien äänestys on 26.5.-13.6.2021 ja tapahtuu pääasiassa lastenvaalit.fi -sivustolla.

Tutustu vuoden 2021 ehdokkaisiin täällä: https://lastenvaalit.fi/5-2/ehdokkaat/

Taitelijat hahmojen takana:

Lounaismurteet: Juha Harju / Turku

Hämäläismurteet: Anni-Julia Tuomisto / Hyvinkää

Eteläpohjalaiset murteet: Anna Tiitola / Laihia

Keski-ja pohjoispohjalaiset murteet: Saara Tuomela / Oulu

Peräpohjalaiset murteet: Helmi Hakuri/ Rovaniemi

Savolaismurteet: Ari Vannas / Kitee

Kaakkoismurteet: Irina Raski / Imatra

Lasten vaalit 2021 kuva