Porin perusturvalautakunta päätti iäkkäiden palveluiden kotiin vietävien aterioiden toimittajasta

Porin perusturvalautakunta päätti kilpailuttaa 28.1.2021 iäkkäiden palveluiden kotiin vietävät ateriat kuljetettuina lämpösäädellyillä autoilla ja Cook & Chill- menetelmällä tuotettuna. Saapuneiden tarjousten arvioinnin ja vertailun perusteella edullisin kokonaistarjous oli Mehiläinen Ateriaali Oy:n tarjous.

Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnan sopimuskausi alkaa 1.6.2021 ja on voimassa kolme (3) vuotta sekä optiovuodet 1+1.

Tarjouspyynnön hankinnan kohteet kriteerit -kohdan mukaisesti hankittava palvelu käsittää aterioiden valmistuksen Cook & Chill- menetelmällä sekä kuljetuksen lämpösäädellyillä autoilla iäkkäiden palveluiden kotiateria-asiakkaiden kotiin mainituille alueille: osa 1. itäinen alue (Itä-Pori ja Lavia), osa 2. läntinen alue (Länsi- ja Meri-Pori), osa 3. pohjoinen alue (Keski- ja Pohjois-Pori, Noormarkku). Optiona on Ulvilan alue.

Tarjouspyynnön mukaisesti tehtiin tarjousten arviointi ja vertailu tarjouspyynnössä annettujen kriteerien perusteella sekä malliannosta arvioimalla. Vertailukriteereinä olivat hinta ja toiminnalliset ominaisuudet. Malliruoka-annoksista arvioitiin laatua ja pakkausta, annoksen ulkonäköä, tuoksua, rakennetta ja makua.

-    Malliannos pisteytettiin jokaisen osa-alueen kohdalta asteikolla 1 - 5. Arvioitsijaraadissa oli ikäihmisiä. Lisäksi huomioitiin vaihtoehtoinen ruokalista. Palvelukuvauksessa oli ehtona, että sekä perus- että keittolounaaseen tulee voida valita kasvis-, eettisen vakaumuksen tai uskonnon vaatima ruokavalio, kertoo perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sonja Myllykoski.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saapuivat kahdelta tarjoajalta. Saadut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset sekä tarjouspyynnön liitteiden mukaiset vaatimukset ja olivat näin ollen kelvollisia vertailuun.

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Nuija