Rottien torjunnassa ennakointi ja maalaisjärki ovat valttia

Porissa on kevään aikana tehty useita rottahavaintoja. Rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa kiinteistöjen rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja. Jokainen voi osallistua rottien torjuntatyöhön arjen pienillä teoilla.

Rottien torjunnassa ennaltaehkäisy on tärkeää. Jyrsijät viihtyvät pihapiirissä, jos siellä on niille tarjolla ravintoa sekä pesä- ja piilopaikkoja. Rotat pääsevät sisälle rakennuksiin pienistäkin raoista. Rakennusten rakojen ja läpivientien tilkitseminen tai verkkojen asennus ovat hyviä keinoja torjunnassa. Kaupungissa asuvista rotista suurin osa elää viemärissä. Viemäriin laitettu ruoka ja etenkin rasva on rotalle mieluista ravintoa. Vessanpönttöön kuuluvat siis ainoastaan ulosteet, wc-paperi sekä erilaiset pesuvedet.

Kiinteistön jätehuoltoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Kiinteistön jäteastiat tulee olla ehjiä ja tyhjennys tulee tapahtua riittävän usein. Astioiden kansien tulee aina mennä kiinni, eikä jätteitä saa jättää jäteastioiden viereen. Roskat kuuluvat roskikseen myös julkisilla paikoilla.

Kompostoinnin tulee olla asianmukaista. Ruokajätteitä tai syötävää puutarhajätettä ei saa laittaa avoimeen kompostoriin, vaan sen tulee aina olla haittaeläinsuojattu. Syksyn omenasadon omenat kannattaa kerätä maasta mahdollisimman nopeasti ja ylimääräiset omenat hävittää asianmukaisesti.

Myös lintujen ruokinta houkuttelee paikalle rottia. Kiinteistönomistajan tai -haltijan vastuulla on huolehtia, että lintujen ruokinta järjestetään siten, ettei ravintoa päädy rottien saataville. Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi ruokinta-automaatilla tai lintulaudalla. Maahan pudonneet jyvät kannattaa siivota maasta säännöllisesti. Sulan maan aikana lintuja ei tarvitse ruokkia sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta.

Yksittäisistä rottahavainnoista ei tarvitse ilmoittaa

– Yksittäisen rotan näkeminen kaupunkiympäristössä on normaalia, eikä satunnaishavaintoja ole syytä ilmoittaa viranomaiselle, muistuttaa terveystarkastaja Sarita Aho.

Rotan ja muiden tuhoeläinten hävittäminen kuuluu kiinteistönomistajan tai -haltijan vastuulle. Taloyhtiöt ja kiinteistön omistajat voivat tarvittaessa tilata apua rottien torjuntaan ja hävittämiseen tuholaistorjuntayrityksiltä.

Rottien torjuntaan tarkoitettuja torjunta-aineita voivat voimaan tulleen EU-lainsäädännön myötä hankkia ja käyttää vain tuholaistorjunta-alan ammattilaiset. Kuluttajille myydään rotanloukkuja kaupoissa. Loukkuja tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti ja käytettäessä tulee varmistua, ettei niistä aiheudu vaaraa lapsille, kotieläimille eikä muille luonnonvaraisille eläimille. Kuolleet rotat voi hävittää sekajätteen mukana.

Joki koivun takaa kuvattuna