Geologian tutkimuskeskus suorittaa geokemiallisia taustapitoisuuskartoituksia Porin alueella

Geologian tutkimuskeskus (GTK) täydentää geokemian tietokantaansa ottamalla maaperänäytteitä Porin keskusta-alueella, Noormarkussa ja Pihlavassa kesällä 2021. Työ on jatkoa valtakunnalliselle taustapitoisuuskartoitukselle.

GTK:n taustapitoisuuskartoituksen tavoitteena on selvittää useiden eri alkuaineiden tavanomaiset luonnolliset taustapitoisuudet eri maalajeissa ja taajamissa myös täyttömaiden kohdalla. Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) velvoittaa selvittämään nämä ns. taustapitoisuudet, kun arvioidaan maaperän pilaantuneisuutta. Tietoa luonnostaan tavanomaista suuremmista metalli- ja arseenipitoisuuksista voidaan hyödyntää myös kaavoituksessa.

Ravinteiden, raskasmetallien ja arseenin luonnolliset pitoisuudet kuvastavat kallioperän ja maaperän kehityshistoriaa. Pintamaassa voi lisäksi näkyä ihmisen toiminnan vaikutukset. Esimerkiksi liikenteen tai teollisuuden päästöt voivat kulkeutua sateen ja pölyn mukana maaperään. Kartoituksen myötä geologit saavat lisätietoa maaperän koostumuksesta, ja ympäristöviranomaiset saavat taustatietoa mm. siitä, miten suuria raskasmetallipitoisuuksia eri maalajeissa voi luonnostaan olla ja missä metallien pitoisuustaso on tavanomaista suurempi ihmisen toiminnan takia.

Näytteenottopaikat on valittu Porin kaupungin alueelta edustamaan eri maalajeja ja maankäyttömuotoja. Näytteenottopisteet keskittyvät Porin vanhan keskustan, Noormarkun keskustan sekä Pihlavan alueelle. Kartoitustyö alkaa touko-kesäkuun vaihteessa. Näytteet otetaan 10 cm syvyydestä lapiolla ja niitä kerätään taajamista noin 200 paikasta. Näytteenotosta ei koidu haittaa ympäristölle. Tietojen perusteella lasketaan maalajikohtaisia tunnuslukuja eri alkuaineiden pitoisuuksista.

Tulokset tallennetaan valtakunnalliseen Maaperän taustapitoisuudet -karttapalveluun.

 

Keskustan puistojen vehreyttä