Tietoa lukioon hakeneille - Opiskelu Porin lukiossa alkaa elokuussa 11.8.2021

 • Koulu alkaa keskiviikkona 11. elokuuta kello 10 Tasavallankatu 4:n tiloissa.
 • Ensimmäisen vuoden opiskelijat opiskelevat kolmen ensimmäisen periodin ajan 11.8.2021–9.2.2022 vaihdellen Annankadulla ja Tasavallankadulla (yksi tai kaksi periodia molemmissa taloissa).
 • Helmikuusta alkaen periodeissa 4 ja 5 kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat jatkavat opintojaan Tasavallankadulla.
 • Kolmessa ensimmäisessä periodissa opiskelijoilla on ohjausryhmien mukaan laaditut valmiit lukujärjestykset. Tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden lukujärjestyksiä uuden opetussuunnitelman eripituisten moduulien ja opintojaksojen toteutuksen osalta sekä ryhmäyttää ja osallistaa opiskelijoita isossa lukiossa.
 • Neljännessä ja viidennessä periodissa opintotarjotin toimii edelleen luokattoman lukion hengessä ja opiskelijat pääsevät valitsemaan rinnakkaisryhmistä. Rinnakkaisryhmiä pakollisten valtakunnallisten moduulien opinnoissa on keskimäärin 13.

Yhteishaun valintojen ja paikkojen vahvistamisen aikataulu

 • Saat tiedon yhteishaun tuloksista aikaisintaan 17.6.2021. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi hakemuksella, saat tulokset myös sähköpostiisi.
 • Ota vastaan opiskelupaikkasi viimeistään 1.7.2021.
 • Jos et ota lukiopaikkaa vastaan, ilmoita siitä pikaisesti PSYL:n lukion kansliaan kirjallisesti (osoite: PSYL:n lukio, Tasavallankatu 4, 28130 Pori). 

Oppivelvollisuus ja maksuttomuus lukiossa

 • Elokuusta 2021 alkaen sovellettavan oppivelvollisuuslain nojalla Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai jos oppivelvollinen on tätä ennen suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkinnon. 
 • Elokuusta 2021 oppivelvollisuutta suorittavien toisen asteen opiskelijoiden koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeutta maksuttomaan koulutukseen ei kuitenkaan ole, jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon tai vastaavat ulkomaiset opinnot. 
 • Oppivelvollisuus ja maksuttomuus koskee keväällä 2021 peruskoulunsa päättäviä nuoria, jotka aloittavat toisen asteen koulutuksessa syksyllä 2021.
 • Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.
 • Koronatilanteen maailmantalouteen aiheuttamista tietotekniikan toimitushäiriöistä johtuen Porin lukiossa joudutaan varautumaan siihen, että elokuussa lukionsa aloittaville opiskelijoille tilatut tietokoneet myöhästyvät lukuvuoden aloituksesta. Tämän vuoksi porilaiset Porin lukioon 1. vaihtoehtona hakeneet 9-luokkien oppilaat pitävät omat Chromebook-tietokoneensa kesän ajan itsellään ja tuovat ne mukanaan lukioon lukuvuoden alkaessa. Mikäli lukiota varten tilatut koneet eivät ole saapuneet siihen mennessä, aloitetaan opiskelu lukiossa Chromebook-koneilla.
 • Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Uusi opetussuunnitelma
Lukioissa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat elokuussa 2021. Olennaisimmat muutokset ovat seuraavat. 

 • Laaja-alaisen osaamien osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet. 
 • Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville opintojaksoille. 
 • Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä. 
 • Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan. 
 • Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville. 
 • Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän. 
 • Lukion opetussuunnitelman perusteet pähkinänkuoressa | Opetushallitus (oph.fi)

Yllä oleva tiedote pdf-tiedostona

 

lukiot