Haitalliset vieraskasvit esillä Luontotalo Arkissa heinäkuun

Vieraslaji on kasvi, eläin tai muu eliölaji, jonka ihminen on tahattomasti tai tarkoituksella tuonut lajin luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Se on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen tai meren. Vieraskasveja ovat esimerkiksi jättipalsami, jättiputki ja komealupiini.

Jotkin vieraskasvit ovat haitallisia ja heikentävät luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi tuholaisina tai yksipuolistamalla alkuperäistä lajistoamme.

– Haittojen ehkäisemiseksi on tärkeää tunnistaa vieraskasvit, pyrkiä torjumaan niitä sekä estää vieraskasvilajien kulkeutuminen luontoon esimerkiksi puutarhajätteen mukana, toteaa projektikoordinaattori Outi Aalto.

Näyttely on avoinna Luentotalo Arkissa 29.6-8.8, ti-su klo 11-17.

Haitalliset vieraslajit -näyttelyn ovat tuottaneet yhteistyössä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala, Satakunnan Vihertietokeskus sekä Porin kansallinen kaupunkipuisto.

Lisätietoja vieraslajeista ja vieraskasvijätteen hävittämisestä www.pori.fi/vieraslajit

Luontotalo Arkki
Pohjoispuisto 7, Pori

www.pori.fi/arkki

 

 

Haitalliset vieraslajit