Lukkarinsillalla ja Varvourinsillalla tehdään korjaustöitä

Kokemäenjoen ylittävän Lukkarinsillan kannessa on alkavia eriste- ja päällystevaurioita, jotka korjataan ennen niiden leviämistä. Samassa yhteydessä korjaustöitä tehdään myös Varvourinsillalla. Työt alkavat torstaina 15. heinäkuuta.

Ensin korjataan Lukkarinsillan kannen eristevauriot, jonka jälkeen myös päällysteitä korjataan. Töitä tehdään osissa kaista kerrallaan, ja tämä aiheuttaa sillalla ajoittaisia yhden kaistan sulkemisia. Kevyen liikenteen väylä on käytettävissä töiden aikana.

Samalla korjataan myös viereisen Varvourinsillan päätyjen painumia.

Porin kaupunki teettää siltojen vauriokohtien korjauksia heinä-elokuun aikana. Työmaan urakoitsijana toimii Destia Oy.

 

Karttakuva siltojen työmaa-alueesta